Що являє собою біометод?

/ субота, 03 Січень 2015 / Опубліковано в Статті
грунти

Родючість землі залежить від мікроскопічних трудяг – живих мікроорганізмів, які живуть в ній. Використання різних форм мікроорганізмів для відновлення родючості і отримання більш високих врожаїв сільськогосподарських культур викликає великий інтерес. Загальна чисельність мікроорганізмів в грунті велика. В одному грамі орної землі налічується міліарди мікробів, а в орному шарі одного гектару чорнозему – досягає 100 тонн. Вся кількість бактерій розподілена в грунті нерівномірно, найбільше їх в орному шарі 5-15 см. І звичайно, що найбільше їх живе на коренях рослин. Найбільша кількість мікроорганізмів в грунті весною і осінню. Необхідні поживні речовини рослини отримують із землі у вигляді простих речовин, які легко засвоюються рослинами, завдяки мінералізації мікроорганізмами більш складних сполук. Розпад рослинних залишків, які попадають в грунт, проходить постійно під дією мікроорганізмів. Використовуючи із цих складних сполук потрібні для себе речовини, мікроорганізми при цьому утворюють і сполуки необхідні для рослин. Відмираючи вони із своїх тіл утворюють родючий шар у вигляді гумусу. Тому, живлення рослин тісно пов’язане з роботою мікробіоти грунту.

Виникає питання? Для чого вносити бактеріальні препарати в грунт, якщо бактерій і так там багато? На жаль, активність мікроорганізмів, як і всіх живих істот, дуже залежить від температури. Весною мікроорганізми, із-за низької температури грунту, розмножуються дуже повільно. Поки вони досягнуть максимальної кількості, рослини уже проходять значну кількість свого онтогенетичного розвитку. Тому значний і своєчасний захват коренів рослин агрокорисними мікрорганізмами, які вносяться у вигляді біопрепаратів, корисний і своєчасний для рослин.

Розроблена технологія використання мікробіологічних препаратів в певній послідовності і в залежності від виду культур, дає можливість не тільки збільшувати урожайність, а й підвищувати родючість грунту.

Запаси органічних речовин в грунті, в основному, складаються із залишків відмерлих рослин – коренів, листя, стебел, із речовин, які вносяться в грунт разом із перегноєм і іншими органічними добривами. Кількість органічних речовин, які попадають в землю за рік у вигляді пожнивних залишків, залежить від сільськогосподарської культури, яка вирощується. І може досягати до 10 тонн на гектар. Кількість органічної речовини, яка вноситься із перегноєм, торфом та іншими добривами, залежить від норм внесення цих добрив.

Керувати технологією біоконверсії таких залишків (бурянів, залишків рослин, перегною) можливо за допомогою біопрепаратів. Розпад рослинних рештків в природних умовах проходить повільно. Біоковерсія рослинних рештків із збагаченням мікроорганізмами проходить в десятки разів активніше і при цьому зменшується кількість відходів і забруднення оточуючого середовища. При використанні біологічних та ферментних препаратів, з нормою внесення на один гектар 2-4 літри препарату, це призводить до прискорення процесу розпаду і отримання більш якісного продукту. Такий компост в першу чергу покращує структуру грунту,збагачує грунт мікроорганізмами, покращує мінеральне живлення рослин, підвищує водоутримуючу здатність грунту, збагачує її біологічно активними речовинами і знижує ризик виникнення хвороб рослин. Таким чином, використовуючи в технології обробітку операцію внесення біологічних препаратів на пожнивні рештки вирішуємо ряд агротехнічних задач:

  • Підвищення продуктивності грунту;
  • Покращення мінерального живлення рослин;
  • Покращення фітосанітарного стану посівів.

Технологічно грамотна і своєчасна робота із пожнивними рештками ( при будь-якій їх кількості)з використанням біопрепаратів дозволяє підготовити грунт для якісного посіву як озимих, так і ярових культур.

Використання великої кількості пестицидів і інших хімічних засобів призвела до зниження родючості грунту і появи кореневих гнилей. При цьому в продукції, яка вирощується, накопичуютьсятоксичні речовини, які в багато разів перевищують допустимі норми. В майбутньому необхідно використовувати такі технології вирощування сільськогосподарських культур, які без шкоди для оточуючого середовища, дозволять отримувати продукти харчування без вмісту шкідливих хімічних речовин. Такого результату можна досягти, використовуючи біологічні препарати.

Передпосівний обробіток насіння сільськогосподарських культур – проводиться для стимулювання власного імунітету рослин і вироблення комплексної неспецифічної стійкості до багатьох хвороб грибкового, вірусного і бактеріального походження.

Біологічні препарати, які містять непатогенні мікроорганізми, дозволять змінити підходи в технології рослинництва. Ці препарати здатні вилікувати орний шар грунту, знижуючи вміст фіто- і ентомопатогенних організмів, порушити баланс органо-мінеральних сполук в сторону збагачення доступними формами азоту і фосфору. Існування біопрепаратів комплексної дії: біодобриво і фунгіциди, біодобриво і інсектициди, дозволить вирішити проблеми біологічного захисту рослин і підвищити якість кінцевої продукції (овочів, фруктів, плодів, трав і фуражу для тварин). Це в свою чергу призведе до зниження або повністю виключення із використання хімічних методів захисту рослин. В результаті знижується накопичення в грунті хімічних засобів, а саме їх вплив на агрокорисні мікроорганізми. Це також підвищить біологічну активність грунту, в тому числі і родючість грунту.

 

ДОГОРИ