Żywe intelektualne kąpiele Marcinyszyn

/ понеділок, 29 Грудень 2014 / Опубліковано в Марцінишин
pict11_pl

Jury Marcinyszyn, dr psychologii

Kierownik Centrum Naukowo-Badawczego „Duchowo-ekologiczne wyposażenie ochrony zdrowia i działalności życiowej człowieka”, katedra UNESCO №843

Założyciel i kierownik Instytutu Naukowo-Badawczego Waleologii Noosferowej.

Czynny członek Akademii Noosferowej Oświaty i Nauki, Oksfordzkiego Towarzystwa Naukowego (OAU).

Laureat nagrody międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych „The name od science” („Imię w nauce”), Oksford, Anglia, znajduje się na międzynarodowej liście wybitnych uczonych świata.

tel. +38 067 4664995

     e-mail: y_martsinyshyn@ukr.net

Szczęście to rzecz najbardziej potrzebna człowiekowi codziennie.

Szczęście jesz najwyższym objawem miłości do Wszystkich.

Szczęście jest dostępne dla każdego, podobnie jak dostępne jest powietrze niezależnie od godności, tytułów oraz statutu społecznego

Przestańcie żyć dawnymi wspomnieniami oraz przyszłymi złudzeniami a będziecie szczęśliwi każdego dnia, w każdej chwili, tu i teraz .

 

ŻYWE  INTELEKTUALNE  KĄPIELE MARCINYSZYNÒ O  PRZEDŁUŻONYM  DZIAŁANIU INDYWIDUALNYM

Kąpiele MarcinyszynÒ to floating i odmłodzenie człowieka, odnowienie oraz regeneracja narządów i układów

Kąpiele MarcinyszynÒ to droga do zdrowia, wysokojakościowego życia, przedłużonej młodości, długolecia oraz absolutnej prawdy

Kąpiele MarcinyszynÒ to oczyszczenie i odnowienie organizmu od czubków palców po końcówki włosów, oczyszczenie krwi, chłonki, jelit, nerek i wątroby, usunięcie toksynów i zanieczyszczeń

Wynikiem jest przypływ energii i odzyskanie sił

Kąpiele MarcinyszynÒ to odnowienie kodu genetycznego, rozwój twórczości, pozbycie się psychokompleksów, dominant Uchtomskiego-Dawydowskiej, systemowych konglomeratów pasożytniczych o świadomości kolektywnej, indukowanych pól przeszkód, telegonii, alkoholizmu, palenia, patogennych wpływów archetypów (karmicznych), historycznej i rodowej pamięci, miazm, kiły, rzeżączki, gruźlicy, świerzbu (śladów informacyjnych w kodzie genetycznym, przejawiających się w każdym 7, 14 i 21 pokoleniach), mokroorganizmów endobiontów (Mucor racemosus, Aspergillius niger, Penicillinum)

Kąpiele MarcinyszynÒ można brać w domu, w salonach SPA, w każdym miejscu, gdzie jest wanna i ciepła woda.

Jury Marcinyszyn to myśliciel, założyciel waleologii noosferowej, czynny członek Akademii Noosferowej Nauki i Oświaty, członek Oksfordzkiego Towarzystwa Naukowego (OAU), Kierownik Centrum Naukowo-Badawczego „Duchowo-ekologiczne wyposażenie ochrony zdrowia i działalności życiowej człowieka”, katedra UNESCO №843 Wschodnio-Ukraińskiego Uniwersytetu Naukowego imienia W.Dala, założyciel i kierownik Instytutu Naukowo-Badawczego waleologii noosferowej, przygotowuje doktorat w katedrze Archiwoznawstwa historii najnowszej i specjalnych dyscyplin historycznych Czerkaskiego Uniwersytetu Narodowego imienia B.Chmielnickiego, pracownik Instytutu Naukowo-Badawczego z historii chłopów Czerkaskiego Uniwersytetu Narodowego imienia B.Chmielnickiego, członek Towarzystwa-Naukowego Historyków Agrariuszy, członek Asocjacji Pedagogów Waleologów, laureat międzynarodowej nagrody „Imię w nauce” (Oksford). Został wpisany na listę międzynarodową wybitnych uczonych światam posiadacz Głównego Grand Prix Ukrainy „Złoty pektoral” za wybitne zasługi przed Ludztwem i Państwem, znaczny wkład osobisty w odrodzenie duchowości, rozwoju intelektualnego współczesnego społeczeństwa oraz planetarnego bezpieczeństwa ekologicznego człowieka.
Za wkład w stworzenie fundamentalnych zasad nauki noosferowej i kosmicznej, technologii planetarnego bezpieczeństwa życia, zachowania i pomnożenia zdrowia człowieka, teorie waleologii noosferowej, wynalazki w dziedzinie fizyki kwantowej, technologii wodnych kompozytów o właściwościach nadciekłych, jedna z gwiazd siódmej wielkości nr 050700109 w gwiazdozbiorze Wagi  14.02.2014 została nazwana Marcinyszyn Jury Danyłowicz i wpisana do katalogu International Star Catalogue “Space – Earth”.
W roku 1987 został absolwentem wydziału informatyki i techniki obliczeniowej Politechniki Kijowskiej ze specjalnością „Automatyka i telemechanika”. Po ukończeniu  w roku 2009 studiów magisterskich w Państwowym Instytucie Własności Intelektualnej (Kijów) zdobył specjalność „własność intelektualna”. Ukończył studia doktoranckie na katedrze chemii połączeń nieorganicznych na Państwowym Uniwersytecie Technologicznym (Czerkasy), zdobył specjalność „Bezpieczeństwo ekologiczne”. W roku 2013 otrzymał dyplom specjalisty waleologa na Narodowym Uniwersytecie imienia Karamzina w Charkowie.
Działalność wynalazcza J. Marcinyszyna została wyróżniona wieloma nagrodami. Między innymi, został zwycięzcą Ogólnoukraińskich konkursów „Wynalazek roku-2007”i „Wynalazek roku-2008” w nominacji „Najlepszy wynalazek roku w dziecinie energetyki”, dostał Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Innowacji oraz Nowych Technologii w Bukareszcie (2008), order Kawalera Instytutu Rady Europy ds Wspomagania Rozwoju Wynalazczości (Bruksela, 2008), Złoty medal IV oraz V Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Nowych Technologii „Nowy czas” (2008, 2009), order Oficera Honorowego Instytutu Rady Europy ds Wspomagania Rozwoju Wynalazczości za opracowanie technologii produkowania wody pitnej VITAU (Bruksela 2009), dyplom Funduszu Rozwoju Nauk Fundamentalnych Rosji, dyplom Rosyjskiego Domu Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Technicznej (Warszawa, 2010), order Komandora Instytutu Rady Europy ds Wspomagania Rozwoju Wynalazczości (Bruksela, 2010), order Leonarda da Vinci Forum Inwestycyjnego w Bukareszcie (2010), wyróżnienie specjalne „Za oryginalne opracowanie w aktualnej dziedzinie przemysłu” Ogólnoukraińskiego Konkursu „Wynalazek 2010”, nagroda specjalna Chińskiego Stowarzyzsenia Wynalazców (2011), medal świętego Michała Instytutu Rady Europy ds Wspomagania Rozwoju Wynalazczości, Złoty medal IV Międzynarodowego Autorskiego Salonu Innowacji (2012), Kryształowy medal IV Międzynarodowego Salonu Autorskiego za opracowania w dziedzinie waleologii noosferowej (2012), order Wielkiego Oficera Instytutu Rady Europy ds Wspomagania Rozwoju Wynalazczości (Bruksela, 2012), złoty medal międzynarodowego salonu wynalazców IWIS-2012 (Warszawa) za wynalazek „Rurka Marcinyszyna”, dyplomy Państwowego Departamentu Własności Intelektualnej Ukrainy za osiągnięcia w dziedzinie zmniejszenia zużycia energii. Państwowy Departament Własności Intelektualnej nadał J.Marcinyszynowi miano „Twórca” i ogłosił podziękowanie za aktywną  działalność.

WALEOLOGIA NOOSFEROWA NOWYM KIERUNKIEM NAUKOWYM W DZIEDZINIE LOKALNEJ, PLANETARNEJ I UNIWERSALNEJ EKOLOGII CZŁOWIEKA

Waleologia jest nauką o zdrowiu człowieka w ścisłym powiązaniu ze środowiskiem otaczającym, w jego duchowym, psychicznym i fizycznym składnikach.

Waleologia (łac. Valeo – być zdrowym i gr. Logos – nauka) to współczesna nauka zintegrowana o prawach zasadniczych zdrowia duchowego a fizycznego w wymiarze tak poszczególnej osobowości, jak i całego ludzkiego społeczeństwa na nowym etapie jego ewolucji duchowo-twórczej; nauka, u podstaw której leży idea, sprawdzona przez doświadczenie wielu pokoleń — idea o tym, że dzięki prawidłowemu światopoglądowi (uznanie nierozerwalnego związku między Makro- i Mikrokosmosem, tzn Naturą i Człowiekiem) oraz odpowiedniemu zachowaniu człowiek potrafi zapewnić sobie długie, radosne oraz aktywne twórcze życie.

Termin waleologia po raz pierwszy został wprowadzony przez I.Brachmana w roku 1980 jako określenie nauki o zdrowiu. Jego specyfika polega na tym, że waleologia syntezuje wiedzę o człowieku i osobliwościach jego interakcji z naturą i socjum, nagromadzoną w takich dziedzinach jak teologia, filozofia, teosofia, socjologia, psychologia, biologia, anatomia oraz fizjologia człowieka, ekologia, medycyna oficjalna i ludowa, etnografia, ezoteryka, metafizyka, religioznawstwo, kultura.  W praktyce jest to spójny zespół wiedzy profilaktycznej i zdrowotnej o strukturze i funkcjonowaniu organizmu człowieka, jego naturalnych mechanizmach obronnych w interakcji z biosferą i kosmosem, o ich rozwoju i doskonaleniu, o skutecznym stosowaniu w warunkach zarówno zwykłych, jak i w ekstremalnych dzisiejszej sytuacji ekologicznej.

Waleologia noosferowa to całkiem nowy praktyczny kierunek w nauce, który powstał jako symbioza nauki noosferowej i kosmicznej. Jego założycielem jest autor niniejszego artykułu. Prawda waleologii noosferowej polega na prostocie, przezroczystości, drodze do transcendencji i Źródła poprzez poszerzenie Świadomości, podniesienie wibracji, aktywizację cienkich poziomów DNA i harmonię wewnętrznego oraz zewnętrznego „Ja”. Jest to droga do Jedynego, jesteś bowiem dzieckiem Wszechświata…

W wyniku — przedłużona młodość, jakościowe życie i długolecie. Nauczysz się zawsze być sobą (autentycznym, niepowtarzalnym). Jeżeli będziesz porównywać się z innymi, to albo będziesz się wynosić ponad innych, albo się rozczarujesz, dlatego że zawsze będą ludzie mniej inteligentni lub mądrzejsi za Ciebie. Nauczysz się podtrzymywać organizm w trwałej dynamicznej równowadze w warunkach nierównowagowych zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, być dobrym i delikatnym do siebie i innych, nie obciążać się samobiczowaniem — usunąć błąd — zdjąć z siebie samoograniczenie oraz największe ograniczenie samoograniczenia samoograniczeń. Wtedy Wszechświat otworzy się dla Ciebie, niezależnie od tego, czy to rozumiesz. Odnajdziesz Spokój Duszy i będziesz w Pokoju z Bogiem, jakim Go nie wyobrażałbyś.

Istnieje sporo technologii pomocniczych dla usunięcia błędów w Twoim organizmie. Można je podzielić na dwie kategorie: mające granicę (ograniczone) oraz wielowymiarowe (bezgraniczne, kwantowe). Technologie ograniczone wyprowadzają na pewny poziom („wyciągają z błota”), ale nie przekraczają granicy. Technologie wielowymiarowe są drogą do Praźródła. Samoorganizacji materii żywej nie da się zrozumieć nie biorąc pod uwagę procesy odbywające się w próżni fizycznej i  w Świecie Protokosmosu. Istoty żywe mają swoją kontynuację w próżni i Świecie Protokosmosu, będąc tam, w pewnym sensie, strukturami zarządzającymi.

Istoty żywe to organiczne i nieorganiczne otwarte systemy fizyczne oraz ich związki. Każde materialne ciało fizyczne MCF (trójwymiarowe) ma swoją kontynuację na poziomie niematerialnego ciała fizycznego NMCF (wielowymiarowe). Można powiedzieć, że w ciele Człowieka są dwa rodzaje układu odpornościowego. Jeden operuje trójwymiarowymi procesami chemicznymi, zapewniającymi pierwotną ochronę, ale potrzebuje związku z wielowymiarowym układem odpornościowym, który jest reprezentowany przez wielowymiarowe warstwy DNA. Wielowymiarowa warstwa DNA znajduje się we wszystkich częściach DNA. Ale ona po prostu tam jest i nic nie robi, póki Istota Ludzka, przez rozszerzenie Świadomości, lub inna wielowymiarowa energia w jakiś sposób nie przemówi do niej. Druga część układu odpornościowego jest bardzo skomplikowana i nie podlega prawom chemicznym. Może ona zmienić składnik magnetyczny struktury komórkowej poprzez kondensację energii z Magnesu Kosmicznego.

W Żywej Etyce jest takie pojęcie jak Magnes Kosmiczny. Magnes to energia przyciągająca do siebie inną energię. W teorii Tworzenia i Genetycznej Wspólności Świata (B.Astafiev) jest  to energia stwarzająca, silniejsza od energii stymulującej. To najważniejsze zjawisko systemy Kosmosu. Magnes współdziała z materią, na poziomie fizycznym ją łączy i organizowuje, tzn zwraca jej pamięć Praźródła – Stwórcy i genetycznie przekazuje informacje o wspólności każdego systemu z Nim oraz konieczności dotrzymywania się Powszechnych Praw Świata.

W taki sposób, pośrednictwem tej siły jest uwarunkowana wymiana energoinformacyjna w Świecie każdego atomu, cząsteczki. Kondensacja energii Magnesu Kosmicznego odbywa się w sposób bezkontaktowy (tunelowanie), przenosząc się na  podstawowe receptory człowieka. Powinniśmy pamiętać, że najbardziej skuteczna i potężna technologia to rozszerzona Świadomość Człowieka. Człowiekowi jako istocie energoinformacyjnej, w podtrzymaniu, przywracaniu i wzmocnieniu związku z Magnesem Kosmicznym mogą pomagać wielowymiarowe kwantowe urządzenia i technologie. Jedną z takich technologii jest kąpiel MARCINYSZYNÒ, stworzona przez autora niniejszego artykułu, inżyniera wynalazcę, doktora  psychologii J. Marcinyszyna. Będąc zawodowym inżynierem wynalazcą, autor integrował szereg swoich wynalazków, w wyniku czego proponuje najszybszy i najbardziej skuteczny środek samorehabilitacji i uzdrowienia organizmu — floating.

Floating (z ang. floating — pływający) to zabieg wodny brania kąpieli leczniczo-uzdrawiających z dodawaniem osobliwych kompozytów wodnych, które strukturują i wzbogacają wodę energią, informacją, światłem i wibracjami. Zabieg ten sprzyja oczyszczeniu komórek ciała od zanieczyszczeń, które zostają wyprowadzane przez pory skóry do wody kąpieli.

 Floating jest zabiegiem, który czyni ciało młodym i mocnym, duszę wzniosłą i lecącą, zaś serce czystym. Przy tym każdy człowiek łatwo wchodzi w stan medytacji. Medytacja łatwo nastraja mózg na leczniczą, o niskiej częstotliwości, aktywność alfa i teta, rozluźnia organizm i sprzyja profilaktyce różnych schorzeń, w tym też ciężkich.

 

Opis zabiegu floatingu w kąpielach MarcinyszynÒ

Seans odbywa się w zwykłych wannach. W tym celu nalewamy do wanny ciepłej, przyjemnej dla człowieka wody. Indywidualną komfortowość temperatury mierzymy przy pomocy łokcia swojej ręki. Wybór temperatury wody jest procesem bardzo indywidualnym. Nalewamy do kąpieli przy pomocy kubka miarowego 20 ml koncentratu wody klasterowej, by zrobić wodę w kąpieli ŻYWĄ (strukturowaną). Wchodzimy do wanny, kładziemy się (jest to koniecznym warunkiem przed dalszym dodawaniem płynu z buteleczek).

W pierwszej minucie przy pomocy kubka miarowego wlewamy do wody 9 ml płynu z butelki nr 1, po 5 minutach (tzn w 6. minucie) nalewamy 9 ml płynu z buteleczki nr 2, po kolejnych 5 minutach (tzn w 11. minucie) nalewamy 9 ml płynu z buteleczki nr 3, po kolejnych 5 minutach (tzn w 16. minucie) nalewamy 9 ml płynu z buteleczki nr 4, po kolejnych 5 minutach (tzn w 21. minucie) nalewamy 9 ml płynu z buteleczki nr 5, po kolejnych 5 minutach (tzn w 26. minucie) nalewamy 9 ml płynu z buteleczki nr 6.  Czas kontrolujemy przy pomocy zegara piaskowego.

Po wlewaniu płynu z każdej buteleczki należy całkowicie zanurzyć głowę w wodzie lub oblać wodą w kąpieli. Jeżeli nie ma możliwości moczenia włosów, możny włożyć czapeczkę do prysznica i polać wodę po czapeczce.

Ogólny czas trwania kąpieli nie mniejszy niż 15 i nie dłuższy niż 30 minut. Po kąpieli  należy wziąć zimnawy prysznic i spokojnie poleżeć przez 20-30 min.

Kuracja wynosi 14 kąpieli, trwanie — 40 dni. Kąpiele należy brać z dwudniową przerwa, nie częściej.

Minimalna przerwa między kuracjami jednej kolekcji wynosi 28 dni, maksymalna 3 miesiące. Przerwa między kolekcjami —nie mniej niż 90 dni.

Kąpiele posiadają trwałe działanie przedłużone. Organizm potrzebuje czasu dla odnowienia (regeneracji). Przerwa między kąpielami może być większa, ale biorąc pod wagę przedłużone działanie kąpieli, to nie zmniejsza efektu uzdrawiającego.

Floating pozwala na szybkie osiągnięcie całkowitego odprężenia i wyjście na ledwo uchwytną granicę pomiędzy snem a czuwaniem, którą pragną osiągnąć medytujący.  Oddziaływania tego odprężenia na psychikę i ciało są na tyle różnorodne i pozytywne, że można go postawić w jednym szeregu z najpotężniejszymi instrumentami uzdrowienia i odmłodzenia. Dzisiaj taki stan osiągany jest w czasie przebywania w kąpieli MARCIINYSZYNÒ.

Są trzy kolekcje kąpieli MARCINYSZYNAÒ:

 • złota
 • platynowa
 • diamentowa

Kąpiele MarcinyszynÒ są dobierane w zależności od stopnia błędu i przesunięcia w organizmie. Każda kolekcja kąpieli ma trzy programy: trzystopniowe, czterostopniowe oraz sześciostopniowe.

 

Opis działania każdej buteleczki

 1. Buteleczka nr 1 — kompozyt wody biologicznie aktywnej STANDART sprzyja pozbyciu się stresu, depresji, nadpobudliwości, zespołu przewlekłego zmęczenia nie tylko człowieka w całości, ale także jego narządów i układów.
 2. Buteleczka nr 2 — detoks-kompozyt CLASSIC wody biologicznie aktywnej. Sprzyja przetworzeniu zanieczyszczeń na sole, oczyszczeniu organizmu od soli w nerkach, pęcherzu moczowym i żółciowym, w tkankach łącznych oraz kościach. Odbywa się oczyszczenie organizmu z toksyn, pestycydów, radiacji, metali ciężkich, aluminium, rtęci, niklu, miedzi. Organizm jest wyprowadzany ze stanu zakwaszenia, odbywa się rozszczepienie starych komórek o obniżonej funkcji życiowej, komórek uszkodzonych przez substancje rakotwórcze, wolne rodniki, różne trucizny soli metali ciężkich oraz radionuklidy, rozszczepienie komórek rakowych i komórek chorobotwórczych (bakterii chorobotwórczych). tzn odbywa się bardzo potężne oczyszczenie.

 Skutkiem wyżej wymienionego będzie

 • Odmłodzenie organizmu
 • Miejsce starych i uszkodzonych komórek zajmą młode, zdrowe komórki
 • Oczyszczenie układu limfatycznego
 • Tłumienie onkogenezy (usunięcie wolnych rodników)

 

 1. Buteleczka nr 3 — harmonizujący i regenerujący kompozyt ELIT wody biologicznie aktywnej. Posiada działanie imunostymulujące, kąpiel staje się jednocześnie donorem i akceptorem dla człowieka, aktywizuje poziomy DNA oraz procesy metaboliczne, sprzyja wyprowadzeniu organizmu ze stanu chorób przewlekłych, harmonizuje narządy i układy w organizmie, słabe i chore podciąga do poziomu zdrowych.

 

Skutkiem wyżej wymienionego będzie:

 • Regeneracja uszkodzonych narządów
 • Odmłodzenie człowieka, jego narządów i układów organizmu
 • Podciągnięcie narządów i układów organizmu o obniżonej funkcji życiowej do poziomu zdrowych
 • Obniżenie poziomu cukru we krwi
 • Normalizacja ciśnienia, polepszenie krążenia

 

 1. Buteleczka nr 4 — kompozyt PREMIUM regenerujący komórki. Usuwa rujnujące skutki agresywnego oddziaływania środowiska otaczającego na poziomie komórkowym, usuwa na poziomie komórki zmiany powiązane z wiekiem. Zapewnia kluczowe składniki do pracy na poziomie komórek, polepsza krążenie, podtrzymując zdrową funkcję DNA oraz produkcję energii w komórkach. Przyspiesza regenerację mięśni, zwiększa wytrzymałość psychiczną i fizyczną, równoważy poziom hormonów. Podtrzymuje zdrowie  układu sercowo-naczyniowego, polepsza krążenie, zapewniając potężne wsparcie przeciwutleniaczowe. Sprzyja normalizacji poziomu cukru we krwi.

 

 Skutkiem wyżej wymienionego będzie:

 • Podtrzymanie zdrowej, wielopoziomowej funkcji DNA, komórkowej produkcji energii ATP, zdrowia układu sercowo-naczyniowego
 • Odmłodzenie krwi, oczyszczenie i regeneracja chłonki
 • Przyśpieszenie procesu odnowienia przyrostu mięśni, procesów metabolicznych, odnowienie produkcji kolagenu
 • Balans poziomu hormonów, w tym dla przywrócenia i polepszenia zdrowia seksualnego

 

 1. Buteleczka nr 5 — kompozyt wody biologicznie aktywnej GOLD zamieniający wektor zaburzeń narządów i układów w stronę ich regeneracji, stopniowo usuwający psychokompleksy osobiste oraz dziedziczne, dominanty Uchtomskiego-Dawydowskiej, patogenne telegoniczne nagromadzenia informacyjne przy pomocy systemowych konglomeratów MARCINYSZYNÒ.

W tym jest cała filozofia prawdy, czystości, harmonii, równowagi i miary.

Kąpiel staje się jednocześnie donorem i akceptorem, w niej odbywa się usunięcie błędów w organizmie oraz jego nasycenie przez niezbędne substancje odżywcze.

 

Skutkiem wyżej wymienionego będzie:

 • Rozrzedzenie zalkalizowanej (gęstej) krwi do normy
 • Regeneracja osłabionych narządów przez przyrost masy komórkowej narządu (na przykład, jeśli część tkanki komórkowej nerek, trzustki lub płuc ginie, to samodzielnie się zregenerować już nie potrafi. Organizm nie poradzi z takim krytycznym stanem. Podobne zaburzenia, przy których ginie część masy komórkowej narządów, nazywane są zaburzeniami przesunięciowymi)
 • Usunięcie dominanty Uchtomskiego (nałogów, rozlicznych psychokompleksów, konglomeratów o świadomości kolektywnej wywołujących poważne zaburzenia w organizmie i powodujących ciężkie choroby).
 • Tłumienie i usunięcie onkogenezy.
 • Poprawienie nastroju, samopoczucia, wytrwałości organizmu.
 • Harmonizacja równowagi duchowej, odmłodzenie narządów.

 

 1. Buteleczka nr 6 – kompozyt wysoko zorganizowanej wody aktywnej biologicznie PLATINUM, regenerujący funkcje obronne organizmu (odporność), mieniający wektor zaburzeń przesunięciowych tkanek chrząstkowych, kostnych, krążków międzykręgowych, stawów, płynów smarnych, w tym szpiku, w stronę ich regeneracji i potężnej aktywacji komórek gadzich.

Zdrowy organizm nie może chorować. Schorzenie atakuje tylko te narządy, które mają osłabione funkcje obronne. Kiedy zwrócimy organizmowi, jego układom i narządom straconą odporność, znikną bez śladu choroby, w tym te ciężkie.

Odporność organizmu jest określana przez mukopolisacharydy. Wszystko zależy od ich ilości. Jeżeli narząd ma ich wystarczającą ilość, wtedy nie jest podatny na choroby.

Krew się kształtuje, głównie, w szpiku, w objętościach, pokrytych chrząstką. Chrząstka zaś przepuszcza tylko mukopolischarydy, tzn siarczany. Krew, nasycona przez siarczany, oczyszcza organizm i zapewnia wysoką odporność.

Nasycenie organizmu przez mukopolisacharydy to niezawodny sposób na profilaktykę i usunięcie każdego schorzenia. Kwasy mukopolisacharydów zatrzymują rozwój metastaz dzięki działaniu kwasu siarkowego, solnego oraz octowego.

 

Skutkiem wyżej wymienionego będzie:

 • Nasycenie systemów endokrynicznych organizmu przez mukopolisacharydy.
 • Regeneracja tkanek kostnych i chrząstkowych, stawów i płynów stawowych, kręgów i krążków międzykręgowych, ścięgien oraz tkanek nerwowych szpiku.
 • Odnowienie odporności narządów i organizmu w całości.
 • Przetransformowanie tłuszczy i białek

Kąpiel MARCINYSZYNÒ jest dla człowieka równocześnie donorem i akceptorem. W czasie przyjmowania kąpieli odbywa się proces fasylitacji — proces usunięcia ograniczeń, psychokompleksów, dominant Uchtomskiego-Dawydowskiej, indukowanych pól przeszkód, chorobotwórczych błędów w organizmie itd.

Kąpiele MARCINYSZYNÒ tworzą warunki dla odnowienia i regeneracji narządów i układów — jest to stworzone przez człowieka „miejsce Mocy”, które może być wszędzie; gdzie jest wanna, ciepła woda i Twoja ochota.

 

“Miejsce mocy” – to takie miejsce, gdzie obecne jest szczególnie korzystne połączenie komfortowych dla konkretnego człowieka zewnętrznych wibracji. Bez wysiłku te wibracje opanowują jego mózg, ciało i tworzy się stan drgań harmonizujących, więc wspomagających człowieka.

Podczas pobytu w kąpieli mózg stopniowo zaczyna generować alfa i theta – fale, pozwalając wejść w pełen relaks i spokojny stan. Jak wiadomo, ludzki mózg może pracować w 4 trybach: alfa, beta, theta, delta rytmów, różniących się częstotliwościami. Beta-rytm (18-30 hz) zapewnia aktywną działalność człowieka. Alfa-rytm (8-17hz) zapewnia złagodzone czuwanie, odpoczynek. Тhеtа rytm pogrąża człowieka w stan przed snem (4 – 8 hz) i zapewnia głęboki relaks. Sen powstaje przy znacznej przewadze delta-rytmów (0,5 – 4 hz) w pracy ludzkiego mózgu. Na styku alfa i theta-rytmów (częstotliwość Schumanna 7,8 hz) jest unikalny stan, w którym mózg pracuje w zakresie częstotliwości drgań Ziemi, naprowadzając mosty pomiędzy świadomością i podświadomością, kiedy człowiek marzy lub spokojnie rozmyśla o czymś na styku snu i jawy. Zaczyna aktywnie działać prawa półkula mózgu odpowiedzialna za obrazowo-intuicyjne myślenie.

Wchodząc w zakres częstotliwości Schumanna aktywności mózgu, człowiek pogrąża się w przestrzeń własnej duszy, prawdy, która uzdrawia, pobudza intuicję i pomaga zapamiętywać sny, a także obrazy i myśli, rozwiązywać wcześniej nierozwiązywalne zadania i znaleźć odpowiedzi na trudne pytania. W tym momencie naturalnej harmonizacji świadomości i podświadomości odbywa się uświadomienie “własnej prawdy”, co prowadzi do nastawienia na własne “Ja” człowieka. Właśnie ta długo oczekiwana autentyczność, robi wyrwę na nawarstwieniach osobowości i kwantowym skokiem dochodzi do “poznania siebie prawdziwego, czyli uzdrawiania, wyleczenia człowieka. Taka samoorganizacja powoduje potężny efekt kompleksowego oczyszczania organizmu.

“Miejsce mocy” opisuje wielu ludzi: tu powstaje szczególna stan wewnętrznego spokoju duszy, a świadomość traci takie pojęcia jak nienawiść, zazdrość itp.), gdy nie ma lęku dnia jutrzejszego i w ogóle nie ma ani jutra, ani wczoraj, kiedy jesteś tylko ty w tej chwili, w tej minucie, sekundzie, momencie, kiedy włączasz swój zamiar coś zdziałać. Ta nieznana siła zmusza człowieka inaczej spojrzeć na siebie, swoich bliskich, na całe swoje życie w ogóle. Ludzie twórczy otrzymują zastrzyk inspiracji, niby ich odwiedziła muza, ludzie biznesu i przedsiębiorczy – nabywają pewności w swoich siłach i energii do nowych spraw, ludzie zwątpieni i bez punktu oparcia w tym życiu, znajdą ukojenie, wyczerpani fizycznie i moralnie – stają się zdrowe. Uważa się, że właśnie w “miejscach mocy” wszystkie praktyki duchowe mają największy wpływ. “Miejsca mocy” są jednocześnie i z baterii, i generatorów witalnych (życiowych) czynników, gdzie można “naładowany” pozytywną energią i coś zmienić w swoim życiu. Przecież absolutna większość “miejsc mocy” jest odkryta przez ludzi od bardzo dawna, od wieków takie miejsca uważane za głęboko tajemne, mające wartość sakralną.

Podczas sesji floatingu rozluźniają się wszystkie mięśnie ciała. Uzyskuje się efekt holistycznego myślenia, gdy prawa i lewa półkule działają harmonijnie i całościowo, gdy świadomość łączy się z podświadomością. W krew napływa duża liczba endorfin – hormonów radości i szczęścia. Jedna sesja floatingu daje bardziej dla relaksu organizmu ludzkiego niż 6-8 godzin pełnowartościowego snu. Na delikatnej granicy snu i rzeczywistości, organizm maksymalnie sam się odnawia i odmładza. Jest to swoisty rodzaj ćwiczeń dla duszy, wzmacniający ciało. Wszystkie komórki, narządy i układy ciała, otrzymują ogromnej siły ładunek energii. Kąpiele “MARCINYSZYN®” zmniejszają wiek biologiczny człowieka, dodają człowiekowi wiek duszy, regenerują ciała subtelne i powłoki aury człowieka, likwidują energetyczne przebicia, dodają dodatkowe subtelne ciała do struktury aury, a także “przeciągają” chore narządy i układy z ciężkiej i przewlekłej fazy do fazy zdrowia i prawidłowego funkcjonowania. Człowiek kondensuję otrzymaną energię życiową na przyszłość. Zmagazynowana energii – to gwarancja wysokiej jakości życia, sukcesu, młodości i długowieczności organizmu.

Floating zalecany jest w profilaktyce stresu, w okresie napięcia emocjonalnego, jako jeden z narzędzi w leczeniu depresji, zespołu chronicznego zmęczenia, spadku odporności. Po sesji w organizmie, poprawia się metabolizm i likwiduje się kwas mlekowy, co pozwala na zastosowanie floatingu przez sportowców, w celu przywrócenia systemu po poważnych obciążeniach. Rozluźnienie wszystkich mięśni daje unikalną możliwość zapomnieć o bólach pleców i lędźwi. Odbywa się rozcieńczenie krwi i reguluje równowaga kwasowo-zasadową organizmu. Wygładzają się zmarszczki na twarzy i ciele, następuje harmonizacja masy ciała wraz ze wzrostem człowieka, organizm biologicznie odmładza się na 15 – 20 i więcej lat, co prowadzi do zewnętrznego odmłodzenia.

Podczas floatingu stan jest na pograniczu snu i jawy głębiej, niż w trakcie hipnozy. Dlatego specjaliści polecają go wszystkim, kto chce szybciej się uczyć. Brytyjskie stowarzyszenie SPA zaleca się kobietom w ciąży floating dla relaksu. W trakcie zabiegu w krew trafia duża ilość endorfin (hormonów radości i szczęścia) i usuwa się kortyzol (hormonu stresu). Jako wynik – spokojny i lekki, stan relaksu, od kilku dni do kilku tygodni po sesji. Zajmując się im regularnie (i oczywiście dokładając wszelkich starań do tego, aby uniknąć stresu), kobieta w ciąży będzie w stanie zapewnić swojemu płodowi maksymalnie sprzyjające warunki do rozwoju, co wpłynie pozytywnie na sam poród i na całe życie dziecka w przyszłości. Jak skonstruowana według systemu “MARCINYSZYN®” woda, likwiduje negatywne skutki spożywania genetycznie zmodyfikowanych produktów i pozwoli łatwo donosić i urodzić zdrowe dziecko. Przeciwwskazań do tego zabiegu praktycznie nie ma. Natomiast zakres problemów, które można rozwiązać przy jej pomocy, jest dość szeroki.

Grecki filozof Sokrates uważał, że: “Jeśli człowiek sam czuwa nad swoim zdrowiem, to trudno znaleźć lekarza, który znałby więcej pożytecznego dla zdrowia, niż sam człowiek”.

Kąpiel MARCINYSZYN® pomoże zdrowemu człowiekowi odmłodzić cerę, poprawić ogólny stan psychoemocjonalny, fizyczny, zmniejszyć wiek biologiczny, odmłodzić się zewnętrznie i wewnętrznie, i nagromadzićć (skondensować) zmagazynowaną energię życiową na przyszłość.

Specjalne koncentraty do kąpieli “MARCINYSZYN®” zawierają 22 aminokwasy egzogenne, w tym 8 niezbędnych (egzogennych) aminokwasów, nie produkowanych przez organizm, a nadchodzących z jedzeniem, Omega 3,6,9 nienasycone kwasy tłuszczowe, niezbędne minerały i witaminy: A, B1, B2, B3, C, E, witaminy z ß-karoten, a także żelazo, fosfor, wapń, potas, nienasycone kwasy tłuszczowe, fitosterole, karotenoidy, luteina, zeaksantyna i likopen, mukopolisacharoidy, fitoestrogeny, polifenole, lizyna, alanina, glutation itp.)

Kąpiele “MARCINYSZYN®” to źródło młodości, długowieczności, eliksir zdrowego, wysokiej jakości i pełnowartościowego życia. One tworzą Świat Duszy i harmonii, równowagi duchowej. Kąpiele “MARCINYSZYN® dają synergiczny efekt “oddziaływania polifonicznego, usuwający depresję, zespół przewlekłego zmęczenia, następuje detoksykacja organizmu, spowalnia starzenie się, hamuje wzrost komórek nowotworowych (guzów), zwiększa się przepuszczalność naczyń krwionośnych, przyspiesza ich regenerację. Kąpiele “MARCINYSZYN®” posiadają właściwości przeciwzapalne, antyutleniające, antyseptyczne, daje możliwość zregenerować i odzyskać utracone lub uszkodzone narządy i tkanki.

Kąpiele “MARCINYSZYN®” jest to kompozyt skoncentrowanej, wysokiej jakości, wysoce organizowanej, biologicznie aktywnej wody i naturalnych związków organicznych, które są bezcennym źródłem energii życiowej, usuwającej choroby, zwracającej młodość i zapewniającej nagromadzenie zdrowia i długowieczności człowieka.

Kąpiele “MARCINYSZYN®” to sojusz starożytnej mądrości przodków i współczesnych autorskich technologii noosferowych, które dały efekt synergii harmonizacji ciała i transformacji psychozespołów, dominanty Uchtomskiego-Dawydowskiej, poprzez eliminację błędów w organizmie człowieka, nie tylko osobistych, ale i archetypowych z historyczną pamięcią (grzech, aż do siódmego pokolenia, karmy, przyczynowo-śledcze powiązania), systemowych struktur pasożytniczych konglomeratów ze świadomością zbiorową(w tym skupisk bakterii odpornych na antybiotyki, badanych przez autora).

 

Bakterie odporne na antybiotyki – katastrofa w skali światowej, jak globalne zmiany klimatyczne na naszej planecie

Świat znajduje się na progu kryzysu, wywołanego odpornością bakterii na antybiotyki, oświadczyła na konferencji w Kopenhadze, szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Margaret Chan. Ludzkość, według Chen, ma do czynienia z takim poziomem odporności na antybiotyki, że ta sytuacja może oznaczać koniec takiej medycyny jaką znamy”. Wchodzimy w “post-antybiotykową epokę” – powiedziała Chen. Jakikolwiek zaprojektowany kiedykolwiek antybiotyk w każdej chwili może stać się bezużyteczny.

Zdaniem Chan, lekarze tracą tak zwane “antybiotyki z pierwszego rzędu”. W rezultacie zabiegi, które kiedyś były rutynowe, stają się po prostu niemożliwe. To w równym stopniu dotyczy tak leczenia takich infekcji, jakimi są gruźlica lub malaria, jak i banalnych operacji opatrzenia ran ciętych. Antybiotyki utraciły swoją aktywność i stają się coraz droższe, a żeby osiągnąć ten sam efekt, potrzebne są coraz bardziej długoterminowe kursy leczenia. “Takie zwykłe rzeczy jak angina, czy zadrapanie na kolanie u dziecka ponownie stać się mogą śmiertelnie niebezpieczne” – powiedziała Chan. Śmiertelność pacjentów zakażonych przez odporna na antybiotyki szczepy mikroorganizmów w niektórych przypadkach zwiększa się o 50 procent. Przy tym korzystanie z mało rozpowszechnionych antybiotyków często wymaga hospitalizacji, wiąże się z zatruwającym wpływem na organizm pacjenta i zawsze jest droższe.

Warunki dla tego kryzysu – powiedziała szef WHO, kształtowały się przez dziesięciolecia. Głównymi przyczynami, dla niego jest nieprawidłowe użycie antybakteryjnych preparatów, które wybierane są źle, przyjmowane są zbyt często lub zbyt długo. WHO wzywa rządy krajów świata wspierać badania odporności na antybiotyki. “Brak pieniędzy w arsenale lekarzy wymaga innowacji” – czytamy w komunikacie.

Brytyjski minister nauki i szkolnictwa wyższego David Willets jeszcze w 2013 r. wezwał kraje rozwinięte wprowadzić regulacje ograniczające stosowanie antybiotyków we wszystkich dziedzinach medycyny, w tym weterynarii, a także w hodowli zwierząt i przy sztucznej hodowli ryb.

Przemawiając na konferencji w Londynie na spotkaniu ministrów nauki państw “ósemki”, nazwał on potencjalne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób nieuleczalnych z powodu wzrostu odporności na antybiotyki bakterii chorobotwórczych katastrofą na skalę światową, niosącej takie samo zagrożenie dla ludzkości, jak globalne zmiany klimatyczne na naszej planecie.

“Kraje-członkowie G8 powinny traktować rozprzestrzenianie się oporności drobnoustrojów jako globalne wyzwanie podobne do zmian klimatycznych, braku czystej wody lub pogorszenia stanu środowiska, w odpowiedzi na które muszą iść odpowiednie zmiany w polityce państw”, – podaje wydanie słowa Willetsa.

W swoim wystąpieniu Willets zaproponował kolegom z „ósemki” zespół długofalowych działań, które mają przyczynić się do ustania praktyki nadmiernego przeznaczenia antybiotykoterapii jak w domowym leczeniu, jak i w szpitalach, a także zaproponował, aby ograniczyć stosowanie antybiotyków na farmach i w gospodarstwach z hodowli ryb, w których preparaty dodawane do karmy dla stymulacji wzrostu.

Ponadto, Willets oświadczył o konieczności połączyć międzynarodowe naukowe siły, aby przyspieszyć wyszukiwanie nowych metod konfrontacji drobnoustrojom patogennym, uprościć procedury biurokratyczne ich licencjonowania z tym, aby ułatwić im drogę do pacjentów, a także wzmocnić na terenie krajów G8 wymianę informacji na temat wykrywania nowych odpornych szczepów bakterii.

Wcześniej w tym roku główny brytyjski ekspert w dziedzinie zdrowia Sally Davies wezwała wpisać wzrost odpornych na antybiotyki zarazków chorób do krajowego rejestru sytuacji kryzysowych, z którymi Wielka Brytania może się spotkać w ciągu najbliższych pięciu lat.

Kąpiele MARCINYSZYN® to rozwiązanie przedstawionych problemów już dziś. Podczas odbioru kąpieli odbywa się likwidacja odpornych na antybiotyki bakterii i systemowych, inteligentnych, połączeń (konglomeratów) ze świadomością zbiorową.

Pod wpływem ciężkiej sytuacji ekologicznej na naszej planecie produkty spożywcze, owoce i warzywa katastrofalnie (kilkadziesiąt razy) tracą witaminy, energetyczną i użyteczną wartości. Żywy przykład tego wyniki badań szwajcarskich kolegów, określone w tabeli.

pict8_pl

Ludzie muszą jeść dużo witamin. Kompleksy witaminowe, syntetyzowanych chemicznie, nie są przyswajane przez organizm, a po prostu są wyprowadzane. Aby otrzymać niezbędną dzienną ilość biologicznie aktywnych substancji, powinniśmy zjadać 50 kg, urozmaiconych posiłków dziennie. Jest to po prostu nierealne!

Wymagana ilość różnych witamin i mikroelementów w produktach:

 • witamina C: 15 pomarańczy, 2 pomidory
 • witamina E: 10 filiżanek oliwy z oliwek
 • β-karotenu: 5 marchewek
 • selen: 15 smażonych jajek lub 160 bananów.

I to tylko najbardziej podstawowe antyoksydanty, witaminy, minerały.

Genialny technologia kąpieli MARCINYSZYN® daje możliwość wypełnić nasz organizm biologicznie aktywnymi substancjami i nagromadzić je w postaci zmagazynowanej energii życiowej. Jedna trójstopniowa kąpiel “MARCINYSZYN®” Złotej kolekcji skuteczniejsza niż 50 kg, urozmaiconych posiłków 3-krotnie, czterostopniowa kąpiel “MARCINYSZYN®” – 13-krotnie, sześciobiegowa kąpiel ” MARCINYSZYN®” – 21-krotnie.

 

Dlaczego człowiek choruje i do czego potrzebne są kąpiele “MARCINYSZYN®”?

 Człowiek w 80% składa się z wody. Jesteśmy tym, co pijemy i jemy. W ciągu ostatnich dziesięcioleci, woda i jedzenie stało się patogennymi (chorobotwórczymi) dla człowieka. Od kilkudziesięciu do kilkuset razy zmniejszyła się ilość substancji odżywczych w żywności, nie mówiąc już o genetycznie modyfikowanych produktach. Jeszcze Hipokrates powiedział:” Jedzenie powinno być lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem”.

Kąpiele “MARCINYSZYN®” są jednocześnie dawcą i akceptorem dla każdego człowieka, prowadzą jego organizm w stan harmonii ducha i ciała, dostarczają do organizmu przez skórę substancje pochodzenia egzogennego i organizm nastawia się na produkcję odpowiedniej ilości endogennych substancji.

Człowiek jest podobny do naczynia, które trzeba napełnić Żywą wodą i energią życiową, ale przed napełnieniem naczynie należy oczyścić od starego patogennego i martwego ciała, poprawić błędy i wady, nastawić organizm na wytwarzanie i magazynowanie energii.

Czy zdarzało się Tobie odczuwać, że z Twoim organizmem jest coś nie tak? Niby nie churujesz, a siły jakby nie te, i ulubione jedzenie się nie podoba. Dlaczego to wszystko? Odpowiedzi może być kilka. Najczęściej Twój organizm tak sygnalizuje o tym, że w ciele zgromadziło się zbyt dużo toksyn. Jeśli tak, to nadszedł czas oczyszczenia organizmu.

Dlaczego potrzebne oczyszczanie? Rzecz w tym, że żyjemy wiele lat w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Jemy półprodukty, oddychamy spalinami samochodów, w największych miastach świata zanieczyszczenie powietrza co najmniej 10-krotnie przekracza dopuszczalne normy bezpieczeństwa. Oczywiście, organizm nie jest w stanie poradzić sobie z takim obciążeniem balastem, a z czasem zaczyna on odkładać się w naczyniach krwionośnych, wewnątrz kieszeni stawowych, w nerkach i pęcherzyku żółciowym w postaci kamieni i tak dalej.

Może wydawać się dziwne, że kąpiele MARCINYSZYN®” mają tak ogromny potencjał w walce z dużą ilością chorób. Ale to dziwi tylko do momentu, dopóki nie zrozumiemy, że tak naprawdę wiele chorób, mają te same przyczyny. Badania ostatniej dekady wskazują na trzy główne przyczyny różnych chorób:

 1. Utleniania przez wolne rodniki;
 2. Przewlekłe choroby;
 3. Choroby, których przyczyną są psychozespoły, dominanty Uchtomskiego-Dawydowskiej, chorobotwórcze systemowe formacje konglomeratów ze świadomością zbiorową pasożytniczego, informacyjnego, farmakologicznego lub innego pochodzenia, zarówno osobiste, jak i te, których początki znajdują się w historycznej pamięci człowieka, ciągnących się od archetyp naszych przodków (pamięć genetyczna, karmiczne dziedzictwo itp.).

 

Kod genetyczny

Stajemy się odpowiedzialni za karmiczne dziedzictwo, które zastrzegamy sobie i swoim dzieciom, wnukom, prawnukom, itd. poprzez zmianę kodu genetycznego.

Anglia jest światowym liderem w dziedzinie genetyki i klonowania. Metodą inżynierii genetycznej udało się klonować owcę. Owieczkę nazwali Dolly. Eksperyment odbył się dobrze. Jagnię rosło, rozwijało się, nabierało mocy. Dolly była pod takim nadzorem, o którym nie ośmiela się marzyć większość ludności naszego globu.

Minęło prawie sześć lat. Nagle, prawie nie chorujące jarka Dolly umarła. Sekcja zwłok wykazała, że jagnięcina umarła ze starości. To było ogromnym zaskoczeniem, bowiem owce żyją 9-10 lat. Według istniejącej koncepcji, jagnięcina Dolly była dopiero w połowie swojego wieku życiowej drogi. W połowie życia umiera ze starości – to jest fenomen! To nie takie proste. Na to muszą być poważne powody.

Wszystkim nam znane ludowe przysłowie: “Kto nie pali i nie pije, ten zdrowiutki umiera”. Nie wszyscy ludzie umierają chorzy. Dziś zmniejszyła się długość życia ludzi, co najmniej 2-3-krotnie. Jeśli człowiek nie choruje, to nie znaczy, że będzie długo żyć. Jest kalendarzowy wiek człowieka, a jest wiek biologiczny. Jeśli biologiczny wiek człowieka wyprzedza kalendarzowy, następuje przedwczesne starzenie się, a jeśli wiek biologiczny jest mniejszy od kalendarzowego – to przedłużona młodość i długowieczność.

U każdego systemu jest kształt i jest zewnętrzne i wewnętrzne wypełnienie. Jest wygląd zewnętrzny i wewnętrzny świat człowieka – jego wypełnienie. Wypełnienie dominuje nad formą. Wypełnienie określa jakość formy. Wiek biologiczny i kod genetyczny – to wypełnienie, które decyduje o jakości życia i jej długowieczności. Wiek biologiczny i kod genetyczny wprost proporcjonalnie wiążą się między sobą, jak “bliźnięta syjamskie”. Coraz częściej ludzie umierają w połowie życia lub nawet w młodości, nie ze starości. To nie takie proste. Powinny dlatego być poważne powody.

Wróćmy do owieczki Dolly. Wszystkie zainteresowane organizacje zaczęły intensywne badania tego faktu, i pojawiły się ciekawe wnioski. Jak się okazało, takiego szybkiego starzenia należało się spodziewać. Zakłada się, że rozwiązanie tkwi w genetyce.

Czym jest kod genetyczny? Co jest znane ludzkości o jego funkcjach? Jak się okazało, tu nieznana informacja nie ma granic. Po pierwsze, kod genetyczny zapewnia kształtowanie i rozwój organizmu według wprowadzonego w nim programu. Wszystkie szczegóły człowieka: kolor skóry, włosów, oczu, usta, waga, absolutnie wszystkie „parametry” są określane przez genetykę.

Człowiek rozmnaża się za pośrednictwem komórek płciowych, posiadających pół zestaw genów: jedna połowa w męskiej komórce, druga połowa w żeńskiej komórce jajowej. Po połączeniu tworzą one kompletny zestaw, dzieje się cud – sakrament poczęcia i zaczyna rozwijać się zarodek (embrion).Zarodki w macicy za 280 dni pokonują czasowe etapy, mierzone w rzeczywistości przez wieki, tysiąclecia, epoki, ery.

Obserwujemy proces, gdy ery, epoki, tysiąclecia, stulecia są sprasowane w dni, tygodnie, miesiące. Ale to już leży w genetycznym programie. Nasz kod genetyczny zdolny do przechowywania, gromadzenia i uruchomienia pamięcią poprzednich epok. Na tym polega jego podstawowe właściwości i przeznaczenie. On jest strażnikiem pamięci przodków i pamięci o przeszłości. Kod genetyczny niesie informację podczas rozwoju wewnątrzmacicznego oraz standardową informację rozwoju w okresie samodzielnej egzystencji jednostki.

Znany efekt Einsteina – Rozena Podolskiego, zgodnie z którym wszystkie części wcześniej całego systemu powiązane między sobą, nawet jeśli są one podzielone przez bardzo duże odległości, które świat pokonuje dość długi czas, zmiany w jednym z nich natychmiast przesyłane są do innych, tzn. ludzie zawsze są związani informacyjnie (genetycznie) ze swoimi poprzednikami (drzewem rodowym). Płód jest podsystemem matki i zaczyna swój rozwój z nowoutworzonego systemu ojcowskiego plemnika i matczynej komórki jajowej. Jakość napracowanej informacji poprzedników i jest podstawą kodu genetycznego człowieka (grzech aż do siódmego pokolenia, karma itp.).

W kodzie genetycznym gromadzi się informacja. Do klonowania biorą się wszelkie ale nie rozrodcze komórki organizmu. Uczony badacz Roganow Władimir Nikołajewicz wywnioskował, a w rzeczywistości to zrobił odkrycie: “Zwykli niepłciowe komórki organizmu niosą w sobie kod genetyczny, który nagromadził informacje bieżące od urodzenia życia i wyczerpał częściowo rezerwy swego czasu istnienia”. Na tym polega mechanizm starzenia się.

Zapłodnienie takim materiałem genetycznym, który już częściowo zużył wiekowe czasowe rezerwy, wydaje się, prowadzi do przyspieszonego przepływu procesów życiowych. Tak więc, kod genetyczny, w przypadku klonowania powoduje przedwczesne starzenie się.

Nie jest wykluczone, że klony długo żyć nie mogą. Potwierdzeniem tego wniosku jest los owieczki Dolly. Ale przedwczesne starzenie się może przynieść korzyść w produkcji produktów z mięsa. Jeśli normalny organizm rozwija się, na przykład rok, to clone będzie gotowy za około pół roku.

Wszyscy próbowali udka brojlerów, które są hodowane w ciągu trzech miesięcy na karmie z antybiotykami lub sterydami. Nie mają ani smaku, ani nawet tkanek ciągły bezstrukturalny miąższ. Wypełniony zburzonym materiałem genetycznym. Nie można wykluczyć, ale można przyjąć z dużą pewnością, że ta zboczona genetyka może zostać przekazana i genom człowieka. Przecież w świecie wszystko jest ze sobą połączone. Zajadając się jakiś “klonem lub mutantem”, można “zarazić się”. Jedzenie powinno być naturalnym i w rozwiniętych krajach Zachodu to już zrozumieli. Co można zrobić tu i teraz?

Biorąc kąpiele MARCINYSZYN®, człowiek czyści kod genetyczny od patogenów informacji i konserwuje ciało. Zaprojektowany został wodny koncentrat kompozyt biologicznie aktywnej wody pod tytułem “Koncentrat Klastra Wody“. Z jego pomocą w warunkach domowych, w warunkach obozowych możemy strukturować wszystkie produkty żywnościowe, w tym m.in. wodę, eliminując chorobotwórcze, mutacyjne, chemiczne i inne szkodliwe napełnienia w produktach spożywczych. Oczyściwszy się kąpielami “MARCINYSZYN®”, i dodając do produktów koncentrat klastrowej wody w stosunku 1:1000, zapewniamy sobie lepsze i szczęśliwe życie.

Kod genetyczny, składa się z aminokwasów, posiada centrum czynne, w którym cztery aminokwasy znajdują się w ściśle określonej kolejności i który, jak kwant światła, nie ma stanu spoczynku i przekazuje swoje informacje o genetycznym kodzie. Struktura ta z czterech aminokwasów tworzy ogólny jednolity system tylko “pompując” przez siebie informacje – energię.

To centrum nazywa się “Genom”. Jest ono “wiecznym wewnętrznym silnikiem genetycznego systemu. Kod genetyczny jest to zmaterializowana myśl biologicznej materii i jest ona w stanie rozwinąć się w człowieku.

Kod zawiera w sobie wszystkie tajemnice szybko płynącego życia i długowieczności, jakości i komfortu życia. Wszystkie informacje czy też myśli człowieka, czy trafionej z pokarmem lub poprzez inne właściwe bezkontaktowe sposoby, za życia jest rejestrowana w kodzie genetycznym. Na nas wpływa kod genetyczny naszych ojców, dziadków, pradziadków itd. A nasz kod genetyczny wywiera wpływ na nasze dzieci, wnuki, prawnuki, co najmniej do siódmego pokolenia. Jeszcze jeden fakt rejestracji naszym kodem genetycznym życiowej informacji przejawia się w zjawisku, które otrzymało nazwę “Telegonia”. Zjawisko to jest znane dość powszechnie wśród specjalistów zajmujących się hodowlą rasowych psów, lub wśród pszczelarzy. Hodowcy psów wiedzą, że jeśli ich rasowa samica “powiązała się” z kundlem, to z tego “małżeństwa” rodzą się nierasowe szczenięta. I co więcej, od tej “samicy”, nawet po “wiązaniu” z psem rasowym już nigdy nie urodzą się rasowe szczenięta. Rasa jest stracona.

Wszystkim znana jest rasa psów Ałabaj. Ich na profesjonalnym poziomie hodują Turkmeni i Osetyńczycy. Jest to mieszanka psa z wilkiem. Aby nie stracić rasy każde trzecie “wiązanie” “suki” Ałabaja spędzają z wilkiem.

U pszczelarzy to zjawisko jest znane w następującej postaci: młoda pszczela królowa jest zapłodniona tylko raz w życiu. A żyć może do 3-4 lat. Do zapłodnienia ona wylatuje z ula. W locie ją dogania najsilniejsze trutnie, i ona z każdym z nich paruje się po kolei. Po czym wraca do swojego ula i do końca swoich dni składa jaja w liczbie do trzech tysięcy na dobę. Najpierw składa się jaja, które dają wychów jednej rasy pszczół, potem drugiej, trzeciej i tak dalej.

U człowieka zjawisko “Telegonia” przejawia się też. Tak, w literaturze opisano przypadki, gdy u byłych studentek, które ukończyły wydziały języków obcych, po upływie kilku lat gdzieś na Syberii od swoich białoskórych małżonków w przypadku braku Murzynów w odległości kilku tysięcy kilometrów, rodziły się murzyńskie dzieci. Jak się okazało, te studentki nabyły swoje seksualne doświadczenia życiowe w ścisłej jedności ze swoimi czarnymi kolegami.

Kobiety “lekkich obyczajów” są w ogóle bezdenną “studnią” informacji genetycznej. Wszyscy mężczyźni, z którymi ona była bliska, pozostawiają swój ślad w ich kodzie genetycznym. To mężczyźni różnej inteligencji, skłonności, zdrowia, wieku, materialnego dobrobytu. Wśród nich są narkomani, alkoholicy, jak i przedstawiciele mniejszości seksualnych, i maniacy, i debile, i pedofile, i impotenci, i opętani, i cały zestaw konglomeratów itd. Ale najciekawsze jest to, że i dla mężczyzn te pasje nie mijają bez śladu. Nie chodzi tu o chorobach miłości. O nich słyszeli wszyscy. Są ważniejsze rzeczy, o których mało się mówi.

Faktem jest, że wszystkie informacje nagromadzone kobietą, przekazywane są mężczyźnie w fizycznej bliskości i utrwalane w jego aparacie genetycznym. Dzieje się to automatycznie, świadomość nie rejestruje i nie steruje tym. Tak, że można uzyskać taki “dodatek” “czarnego bio” do swojej aury, że potem nie zatulisz tę dziury energetycznej do końca życia.

Jedne nasze myśli są pozytywne, inne negatywne. One wzajemnie się osłabiają, kompensują i niszczą. Materializują się tylko te myśli, na których Ty poważnie się skupisz, które są dojrzałe i przygotowane. Trzeba dodać, że uczestniczymy w materializacji i myśli innych ludzi, w których działamy nie z własnej woli nie z własnej woli.

 Świadomość człowieka

Człowiek jest jedyną materializowaną istotą na tej planecie, posiadającą Świadomość. Nasza Świadomość musi znajdować się w transcendentalnej dziedzinie, poza granicami zwykłego (kosmicznego) świata. Jeśli człowiek ma ograniczenia, nie ma znaczenia czy z archetyp one (pamięci historycznej poprzedników) czy osobiste (napracowano za życia), to zaniża swoją Świadomość, wciągając ją w materialny (ziemski) świat, a tym samym ciągnie na siebie karmę (negatywne napracowania (grzechy) rodowego drzewa).

Człowiek może przez zniesienie ograniczeń w swojej Świadomości i zniesienie największego ograniczenia – ograniczenia ograniczeń wyprowadzić swoją Świadomość w transcedentalny obszar. W ten sposób, następuje wyjście z karmicznego worka, przejście na wyższy kolejnym poziom do doskonałości, co pozwala oderwać się od chorobotwórczych informacji zgromadzonych rodem (przerosnąć je). Takie wyjście jest nazywany “ruchem konia”, w szachach (przeskoczyć figurę), stać na czele, odejść od patogennego (negatywnego) karmicznego oddziaływania. W stanie to zrobić każdy człowiek, poprzez przemyślenie swoich czynów, poprzez całościowe myślenie. Właśnie w kąpieli “MARCINYSZYN®” harmonijnie pracują obie półkule, przechodzi fasilitacja, usunięcie psychozespołów, dominant Uchtomskiego-Dawydowskiej chorobotwórczych telepatycznych nagromadzeń informacyjnych, konglomeratów.

Można zapytać, jak to jest być z naprowadzonymi polami (popularnie nazywa się to “psucie”). Jeśli umysł człowieka jest w transcendentalnej dziedzinie, to on jest czysty od psychozespołów, dominanty, konglomeratów pasożytów, on przerósł rodowe szkodliwe napracowania, czyli nie można na niego ściągnąć “szkodę”. Nie ma on tego brudu, za który mogła złapać. Działa prawo:

“Podobne przyciąga podobne”. W ten sposób, my usuwamy szkodliwą informację ze swojego kodu genetycznego, a tym samym zmieniamy wypełnienie, zmniejszamy wiek biologiczny. To może zrobić tylko człowiek dlatego, że posiada świadomość. Zwierzęta nie mają świadomości, jest tylko instynkt.

Żywe, inteligentne kąpiele z indywidualnym działaniem

Kąpiele “MARCINYSZYN®” – to ŻYWE KĄPIELE z indywidualnym działaniem na człowieka, które potrafią włączyć jego intuicję. Jednakowych ludzi nie ma, każdy człowiek jest autentyczny i oryginalny. Człowiek – to dzieło rąk Stwórcy. Człowiek – jest to system systemów (komórek, narządów, układów organizmu). Nasze podejście do Człowieka jako do całościowego systemu. My nie patrzymy na objaw, czyli lokalną diagnozę, a na Człowieka w ogóle – jest to integracyjne podejście. Człowiek – jest to system systemów Wszechświata.

 

Jesteś Człowiekiem

W tobie jest Całe Stworzenie świata

Cząsteczka Boga, część Wszechświata

Ty – sakrament Ojca i Szczerość

Wieczność Ty

Nosiciel Światła dla ludzi

Twórca Światła Wszechświata

I Wszystkie są Wszystkie

I Wszystko Jedyne

Jesteś pomocniczym stwórcą we współpracy z

Ojcem Jedynym,

Poznaj twórczość Ojca

I będziesz niepokonany

Przez Matkę Niebios strzeżony

I Łaską obdarowany

I Pokój Duszy nagrodą

I Wszystkie są WSZYSTKIE

I Wszystko Jedyne

Ojcem niebios

stworzono.

 

Yu MARCINYSZYN

 

 

Kąpiele “MARCINYSZYN”® mają działanie antyoksydacyjne, w których są uruchamiane fasilitacyjne procesy zdrowotne i odmłodzenia organizmu (ang. Facilitate – ułatwiać, pomagać). Jako wynik – ulga na poziomie organicznym (poprawa przemiany materii, ogólnego stanu funkcjonalnego, itp.), demontaż samoograniczenia (błędy) na poziomie psychicznej aktywności, wyjście na nowe kwantowe poziomy w celu oceny swojego życia od dominacji ocen według formy (czołowe typy: “organizm”, “rola”) – do znalezienia oceny w rzeczywistości (czołowe typu: “cielesność ducha”, “konkretność zadania”).

Wszelkie działania w celu poprawy stanu zdrowia – jest to działalność, nawołująca do samopoznania i samozrozumienia. Tak objawia się drugi składnik fasilitacji – pomoc. Jest to sposób na wsparcie użytkownika w podejmowaniu przez niego odpowiednich do potrzeb rozwoju rozwiązań, osiągnięcia zasadniczych wniosków o optymalnej organizacji swojego życia.

Efekt fasilitacji to jest poprawa indywidualnego wyniku kosztem obecności innej osoby (żywego systemu organicznego) lub na żywego systemu nieorganicznego trzeciego rodzaju (wielowymiarowych kwantowych urządzeń) lub wysoce zorganizowanych systemowych formacji, którymi są kópiele “MARCINYSZYN®”.

W procesie fasilitacji odchodzi to, co już wyczerpało lub informacj, lub niesie informację ograniczającą człowieka i staje się przeszkodą dla niego, ogranicza jego związek z transcendentalnym obszarem, tzn. z jego źródłem. W rezultacie ogranicza się dopływ nadciekłych elektronów, odpowiednio poniża się odporności i w kodzie Genetycznym jest zapisywana informacja starzenia się, stresu, przewlekłych stanów zapalnych, pasożytów i innych patogennych czynników zewnętrznych.

 

Tutaj chciałbym przytoczyć słowa wielkiego fizyka, który zdefiniował światło, laureata nagrody Nobla Maxa Plancka, który w czasie swojego wykładu w 1944 roku wyraził przypuszczenie, które nie zostało zrozumiane przez ówczesnych naukowców. W XXI wieku prorocze słowo wielkiego fizyka wstrząsają podłoża postneoklasycystycznej nauki nie mniej niż we współczesnej mu epoce: “Jako człowiek, który życie poświęcił najdokładniejszej z nauki – nauce materii, mogę podsumować swoje poszukiwania w dziedzinie fizyki atomowej w następujący sposób: nie ma materii jako takiej! Materia jest zorganizowana i istnieje dzięki sile, powodującej wibracje we wszystkich elementach atomu i zachowującej integralność tego mikroskopijnego układu słonecznego… Musimy czuć za nią obecność pewnego świadomego Umysłu, który właśnie jest matrycą wszystkiego istniejącego”.

Wartość fasilitacji w procesie tworzenia życia w większym stopniu zrozumiałe jest w związku z opracowaniem w filozofii XX wieku pojęć “egzystencji” i “transcedencji”. Egzystencja (łac.Exsistentia – istnienie) to jedno z podstawowych pojęć egzystencjalizmu, oznaczająca sposób istnienia osoby ludzkiej, jej “otwarta możliwość”. Zdaniem filozofa K. Jaspersa, możliwa egzystencja to przejawiające się w nas poczucie, że wyrastamy z korzeni, które znajdują się poza granicami empirycznie obiektywnego obecnego bytu, poza granicami świadomości w ogóle. Byt według K. Jaspersa, objawia się również w transcendencji (łac. transcenalens – przekraczający granice). Transcendencyjnym nazywa się to, co leży z drugiej stronie każdej przedmiotowości, to jest wyjście z obiektywnego w nieprzedmiotowe.

Człowiek jako nieliniowy system systemów inaczej patrzy na własne życie, zdrowie, “sytuacje życiowe” itd. Staje się zewnętrznym obserwatorem w stosunku do siebie samego. Osiągany jest ogrom, a więc wielomierność wizji swoich stanów jak nieliniowych procesów. Zmiana skali wizji swojego życia w kierunku ich wzrostu, głębi i jakości prowadzi do zrozumienia błahostki całego szeregu zagadnień, zajmujących dużo uwagi, czasu, wysiłku i wyboru odpowiednich działań w celu rozwiązania naprawdę ważnych, a nie urojonych kwestii własnego życia…

Człowiek może stać “ponad to”: wyjść poza samoograniczenia i zależne stany, a także pokonać podstawowe ograniczenia (w tym samoograniczenia) – niewiedzę.

Wiedza przychodzi sama. Taki ruch jest przejściem do innej logiki – logiki paradoksu, logiki kreatywności i wielowymiarowej logiki. Ułatwia ona Człowiekowi jego drogę życiową, jest miarą transcendencji, przyczynia się do rzeczywistego uzdrowienia na wszystkich poziomach zdrowia, jako konsekwencja zmian. Człowiek staje się wewnętrznym obserwatorem samego siebie – wie, gdzie nie chodzić i gdzie się udać, pojawia się umiejętność nie kłamać sobie, idzie zmiana punktu widzenia.

Pojawia się mądrość, a jest to wiedza swojej Drogi. Pojawia się miara Drogi. Przestrzeganie miary – nie wychodzić za granicę równowagi. Jedna zbędna rzecz wszystko zniszczy, naruszenie miary prowadzi do zepsucia – zniekształca się forma życia. Jeśli forma życia zakrzywiona, wtedy pojawia się inna forma życia! Człowiek przestaje być jednolity, tworzy sobie przeciwnika lub kilku kosztem siebie, niszcząc swoją harmonię. Idzie utrata integralności, pojawia się wojna wewnątrz siebie. Kiedy jest wojna wewnątrz człowieka, z niego odchodzi życie i wolność. Gwałciciel wolności jakiegokolwiek człowieka, w tym m.in. i swojej – nie ma przyszłości. Przyszłość to jest wolność. Im dalej usuwa się Człowieka od Boga, tym bardziej zaczyna się wznosić, a to prowadzi do kryzysu. Człowiekowi trzeba pamiętać o swoim Źródle.

Poprzez poszerzanie świadomości, zniesienie ograniczeń, można dojść do myślenia, które nie ma ani początku, ani końca. To jest przejawem emergentności, to jest droga wyjścia poza samoograniczenia i zależne stany, a także podstawowego ograniczenia (w tym samoograniczenia samoograniczeń) – niewiedzy. Taka zmiana daje większą miarę wolności w poszukiwaniu lepszej przyszłości dla swego życia i przejścia od transcendencji do samotranscendencji, jak drogowskazu, i dalej, do samotranscendencji przez połączenie Wizerunku z Podobieństwem. Oczyścić Duszę od chorobotwórczych okoliczności lub zmienić chorobotwórcze okoliczności.

 

Działanie antyoksydacyjne kąpieli MARCINYSZYN®”

Antyoksydacyjne kąpiele – to uderzenie na wolne rodniki. Wolne rodniki są niebezpiecznymi cząsteczkami, stale napływającymi w nasz organizm z otoczenia i powstające w nich w procesie detoksykacji. Wolne rodniki, które tak samo nazywają oksydantami (utleniaczami), są zdolne do utleniania, więc w taki sposób wyrządzają szkody, niszcząc nasze komórki i DNA, a więc i narządy. Ich destrukcyjnemu oddziaływaniu można zapobiec jedynie poprzez nasycenie organizmu odpowiednią ilością antyoksydantów.

Kąpiele “MARCINYSZYN®” to klucz w walce z wolnymi rodnikami, idealne narzędzie, które pomoże zapobiec rozwojowi tej lub innej choroby, wywierające wpływ profilaktyczny, znacznie ułatwiające stan chorego narządu, układu, organizmu, i wyprowadzające je na poziom zdrowych narządów i układów organizmu, a na kolejnych etapach zmniejsza wiek biologiczny człowieka.

Kąpiele “MARCINYSZYN®” zawierają naturalne antyoksydanty i substancje wykazujące działanie przeciwzapalne, konserwujące i regenerujące w przypadku tkanek miękkich i tkanek kości,, są one nie tylko bezpieczne, ale i wyjątkowo korzystne dla całego ciała. W wyniku neutralizacji wolnych rodników:

 • z organizmu wyprowadza się toksyn;
 • zwalnia czynnik starzenia się komórek;
 • stymuluje i wzmacnia się system immunologiczny;
 • jest zoptymalizowane trawienie.
 • tonizowanie serca i układu oddechowego;
 • reguluje apetyt i metabolizm;
 • poprawia się procesy gojenia;
 • narządy, systemu i człowiek w ogóle z depresywno-nadpobudliwego stanu, wchodzą w system harmonii;
 • usuwa się syndrom przewlekłego zmęczenia;
 • kości, chrząstki i stawy są lepiej zabezpieczone;
 • oczyszczają się powłoki skórne;
 • znacznie zwiększa się produkcja przez organizm kolagenu;
 • zwiększa się ilość młodych komórek;
 • we krwi wzrasta liczba pepsynopodobnych substancji i mukopolisacharydy;
 • toksyny zamieniają się w sole;
 • sole i toksyny są usuwane z organizmu;
 • odbywa się oczyszczenie z metali ciężkich i ich związków;
 • organizm nasyca się w aminokwasy – 14 z nich są endogenne, a 8 mają egzogenne pochodzenie;
 • normalizuje się krążenie krwi, co stymuluje aktywność mózgu;
 • poprawia się kontrola glikemii;
 • utrzymuje się w normie poziom cukru we krwi;
 • zdolności fizyczne i psychiczne utrzymywane na odpowiednim poziomie, nawet w okresie chorób, wyczerpania, chronicznego zmęczenia organizmu i w okresie spadku koncentracji;
 • poprawia się sen i odporność na stres;
 • zwiększa się wytrzymałość organizmu;
 • oczyszczanie naczyń krwionośnych;
 • regenerują się i działają zdolności regeneracyjne organizmu, narządów i układów;
 • przywraca utracone i uszkodzone narządy i układy, poprzez nasycenie komórkową masą;
 • następuje zmniejszenie wieku biologicznego człowieka – odmładzanie organizmu;
 • odchodzą przewlekłe i ciężkie choroby;
 • poprawia się wzrok i odchodzą choroby oczu;
 • organizm nasyca się w Omega-3,6,9 nienasycone kwasy tłuszczowe, niezbędne witaminy i minerały: A, B1, B2, B3,c, E, witaminy z ß-karoten, a także żelazo, fosfor, wapń, potas, fitosterole, karotenoidy, luteiny, zeaksantynę i likopinę, mukopolisacharydy, fitoekstrogeny, polifenole, lizynę, alaninę, glutazionę i inne;
 • niszczone są komórki zabójcy, komórki-kanibale, stare komórki z obniżoną funkcją życiową.

Wraz z tym, musimy jasno rozumieć od czego oczyszczamy organizm, aby w przyszłości zminimalizować kontakty z takimi substancjami w swoim życiu. Chodzi o “toksyny”.

 

Toksyny i zatrucie organizmu

Pojęcie “toksyny to substancje szkodliwe dostające się do naszego organizmu z pożywieniem, wodą i powietrzem. Dzień za dniem gromadzą się w organizmie i mają negatywny wpływ na zdrowie. Niesprzyjająca planetarna i regionalna ekologiczna sytuacja, codzienne porcje spalin, zatrucie wodą martwą, agd chemią, innymi produktami współczesnego przemysłu chemicznego, tysiące ton pestycydów, herbicydów, nawozów, corocznie rozpylanych nad owocami i warzywami i trafiającymi do naszego organizmu, genetycznie zmodyfikowane produkty itp. W ciągu ostatnich dwóch dekad owoce i warzywa znacznie stracił ilość składników odżywczych. Człowiek nie może jeść dziesiątkami kilogramów warzywa i owoce, aby wznowić swój witaminową, mineralną, aminokwasową i mikroelementową równowagę. Szereg witamin i aminokwasów nie są syntetyzowane przez organizm i muszą być dostarczone z pożywieniem.

Geopatogenny, patogenny, technogenny wpływ na człowieka

W organizmie każdego człowieka znajduje się pewna ilość szkodliwych substancji, zwanych toksynami (z greckiego. Toxikon – trucizna). Są one podzielone na dwie duże grupy:

 1. Egzotoksyny to szkodliwe substancje chemiczne pochodzenia naturalnego, które dostają się do organizmu z zewnątrz z powietrzem, wodą, jedzeniem itp.

Z egzotoksynami mamy do czynienia:

 • przy zatruciach pokarmowych (toksyny bakterii, grzybów, azotany, azotyny, metale ciężkie itp.)
 • w przypadku wdychania powietrza nasyconego szkodliwymi domieszkami (np. w dużych przemysłowych miastach, na szkodliwej produkcji, w ekologicznie niekorzystnych regionach);
 • podczas przyjmowania nadmiernych dawek alkoholu;
 • w postaci zatrucia lekami (przyjmowanie preparatów zawierających substancje toksyczne lub branie w dużych dawkach, a także przez dłuższy czas);
 1. Endotoksyny to szkodliwe substancje, które powstają w organizmie w trakcie jego funkcjonowania. Szczególnie dużo pojawia się ich w różnych chorobach i zaburzeniach przemiany materii:
 • zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby;
 • choroba dziąseł, paradontoza, zapalenie dziąseł;
 • zaburzenia pracy jelit (dysbakterioza);
 • choroby przełyku (angina, zapalenie gardła, grypa, infekcje dróg oddechowych);
 • choroby nerek;
 • stany alergiczne;
 • stres, depresja, zespół przewlekłego zmęczenia,
 • wpływ naprowadzanych pól zakłóceń.
 • geopatogenne, technopatogenne i inne chorobotwórcze działanie.

To nie jest pełna lista chorób i dolegliwości organizmu, które prowadzą do powstawania i gromadzenia się dużych ilości szkodliwych substancji. Toksyny zatruwają organizm i zakłócają jego skomplikowaną pracę, najczęściej układ odpornościowy, hormonalny, sercowonaczyniowy, procesy metaboliczne). Prowadzi to do pogorszenia się różnych chorób i przeszkadza powrotowi do zdrowia. Toksyny powodują spadek odporności organizmu, pogorszenie stanu ogólnego i upadek sił. Praktycznie każda choroba ma przebieg łatwiejszy i leczyć ją łatwiej, jeśli nie odkładają się toksyny, a szybko są usuwane z organizmu.

Jeśli organizm zanieczyszczony toksynami, to trudno oczekiwać zdrowego koloru i dobrego stanu skóry, a także efektywnego działania nawet najlepszych kosmetyków. Bardzo wrażliwe na “toksyny” są włosy. Toksykacja organizmu robi je cienkimi, zbyt bladymi i rzadkimi.

W świecie naukowym istnieje pogląd, głoszący, że starzenie się organizmu jest spowodowane, przede wszystkim, gromadzeniem się w organizmie toksyn, które zakłócają pracę narządów, tkanek, komórek, zakłócają przebieg procesów biochemicznych. Prowadzi to do upośledzenia ich funkcji, a w konsekwencji do szybszego starzenia się. Jest oczywiste: im mniej w organizmie toksyn, tym lepiej on funkcjonuje, tym lepszy stan zdrowia i wygląd.

Na długiego, zdrowego, wysokiej jakości i pełnego życia potrzebna jest skuteczna detoksykacja organizmu – oczyszczanie na poziomie komórkowym.

Kąpiel «MARCINYSZYN®» ZAWIERA WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJE NASZ ORGANIZM:

- Żywą skoncentrowaną, wysoce zorganizowaną, biologicznie aktywną wodę, która jest jednocześnie kwasem, i związkiem alkalicznym. To pozwala jej grać rolę nośnika informacji biologicznych substancji, być tunelem informacji i substancji pomiędzy dwoma chemicznymi środowiskami.

- Przeciwutleniacze to ujemnie naładowane molekuły, które niosą wolny elektron, nie żądając nic w zamian, jakby dawcy oddają jego wolnym rodnikom, tym samym neutralizując je, sami przy tym pozostają stabilne i nieuszkodzone poprzez uczestnictwo własnych elektronów. Hamują lub zapobiegają utlenianie związków organicznych, które aktywnie uczestniczą w procesach oczyszczania organizmu, pomagają obniżać poziom uszkodzenia tkanek, przyspieszają proces odzyskiwania, działając na poziomie komórkowym. Udowodniono, że przeciwutleniacze mogą zwiększać długość życia człowieka na 20 lat kosztem opóźnienia procesu starzenia się. Antyoksydanty w naszym organizmie, działają na rzecz naszego zdrowia od narodzin, przez całe życie, ale niestety, stopniowo słabną z biegiem lat. Dlatego zachodzi konieczność ich doładowania i poparcia na wysokim poziomie aktywności podczas odbioru kąpieli.

- Aminokwasy. Ludzki organizm składa się z komórek, które są zbudowane z białek, budulcem dla których są aminokwasy. Kąpiele “MARCINYSZYN®” zawierają 22 aminokwasy egzogenne, w tym 8 egzogennych, czyli aminokwasów egzogennych (nie produkowanych przez organizm, które powinniśmy otrzymać z jedzeniem).

- Argininy oczyszczają mózg od amoniaku i chlorków, co prowadzi do uspokojenia organizmu i pozwala lepiej spać, regeneruje wątrobę i zapewnia prawidłową produkcję spermy u mężczyzn, za jego obecności powstaje tlenek azotu (arginina + witamina c + cytrolina), który rozluźnia mięśnie, rozszerza naczynia krwionośne, zmniejsza ciśnienie krwi, zapobiega zakwaszeniu mięśni.

- TRYHTOFAN + Omega-3,6,9 kwasy zmniejszają ból i usuwają stany zapalne.

- Karotenoidy ( β-karoten, luteina, zeaksantyn, likopen, fitoin) hamują starzenie się skóry, hamują wzrost guzów nowotworowych, regulują przepuszczalność naczyń krwionośnych, przyspieszają ich regenerację, mają działanie przeciwzapalne, właściwości antyseptyczne. Witamina A z beta-karoten jest przyswajana przez nasz organizm dokładnie tyle, ile trzeba. W oczach człowieka z wszystkich karotenoidów w największym ilości obecne luteina i zeaksantyn, które występują czynnikami antyoksydacyjnej ochrony oczu, a także są filtrem, odbijającym światło dla poprzedniego barwnikowego nabłonka od uszkadzającego działania światła. Także dla zdrowia narządu wzroku ważny jest likopen, który zmniejsza rozwój dwóch problemów – jaskry i starczowzroczności (wiekowe pogorszenie wzroku). Likopen chroni siatkówkę od wywołanych światłem uszkodzeń, a z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej (plamki), powodujących starczą ślepotę; spowalnia utlenianie białek kryształu, chroniąc przed rozwojem zaćmy; zabezpiecza również i ciało cyliarne od morfologicznych zmian, nie pozwalając rozwijać się jaskrze. Likopen w ludzkim organizmie nie jest produkowany, możemy otrzymać go tylko z pożywienia, kąpieli MARCINYSZYN® i innych źródeł.

- Cysteina i Metionina zapobiegają zatruciu miedzią, która gromadzi się w nerkach, wątrobie, mózgu i rogówce oka, jednocześnie cysteina posiada właściwości oczyszczające organizm z metali ciężkich i skutków palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

- Alanina zmniejsza ryzyko zachorowania kamienną chorobą nerek, zmniejsza uczucie głodu, ułatwia stan depresji, zwiększa popęd seksualny.

- Lizyna jest niezbędna do tworzenia kolagenu (tkanki łącznej) – materiału budowlanego dla młodych komórek, regeneruje skórę, ścięgna, chrząstki, naczynia krwionośne, posiada przeciw migrenowe właściwości, zapobiega przerzutom raka, ułatwia stan menopauzy zwiększa przyswajanie wapnia.

- Prolina, dzięki jej w mózgu produkuje się dopomina, serotonina, melanina, wspiera ich koncentrację, pomaga rozpuszczać złogi i zapobiega ich kształtowaniu.

- Glicyna korzystnie działa na przysadkę mózgową, padaczkę, pomaga przy refleksji.

- Glutamina zwiększa wydajność umysłową i jasność, łagodzi wrzody żołądka i dwunastnicy, łagodzi depresję, pomaga w leczeniu alkoholizmu, hamuje produkcję nowotworowych białek, działa przeciwgrzybowo, przeciwwirusowo, przeciwzapalnie i przeciwskrzepowo.

- Mukopolisacharydy. Odporność organizmu głównie zależy właśnie od mukopolisacharydów, geteropolisacharydów. Sprawa w ich ilości. Jeśli w jakimkolwiek narządzie za mało mukopolisacharydów, to on jest podatna na choroby, w tym onkologiczne. Do mukopolisacharydów należą: kwas hialuronowy, heparyna, keratosiarczany, chondroitynosiarkowy kwas. Mukopolisacharydy skuteczne neutralizacja zasadowe aminokwasy, białka i enzymy guzów nowotworowych.

W procesie trawienia aminokwasy, cukry i płynne kwasy nadchodzą z jelit do wątroby, która zamienia cukier w glikogen (zwierzęca skrobia), który w połączeniu z białkami tworzy najważniejszą substancję.

Nasycenie narządów w całości to niezawodny sposób profilaktyki i leczenia jakiejkolwiek choroby, zwłaszcza raka. Kwasy mukopolisacharydy wstrzymują rozwój przerzutów, dzięki działaniu kwasu siarkowego, solnego i octowego.

Heparyna występuje w wątrobie, płucach, sercu i mięśniach szkieletowych. Cząsteczka heparyny zawiera kwas hialuronowy, glukozaminę i kwas siarkowy. Heparyna jest syntetyzowana w komórkach wątroby, a jej rozkład następuje w nerkach. Ten kwaśny mukopolisacharyd, posiada silny ładunek anionowy i, przedostając się do krwi, wywołuje zmiany potencjału elektrycznego płytek krwi.

Krew powstaje głównie w szpiku kostnym, w pojemnościach, pokrytych chrząstką, a chrząstka przepuszcza tylko mukopolisacharydy, czyli siarczany. Krew, nasycona w siarczany, oczyszcza organizm i zapewnia wysoką odporność.

Główną osobliwością kąpieli “MARCINYSZYN®” dla człowieka jest to, że mukopolisacharydy samodzielnie znajdują delikatne miejsce i zaczynają go uzdrawiać, czyli podnosić jego odporność. Innymi słowy, w kąpielach “MARCINYSZYN®”, założony mechanizm, w którym toczy się efekt synergii “polifonicznego” działania biologicznych składników odżywczych, które dostają się do naszego organizmu przez skórę i działają w tych narządach, których potrzebuje organizm i tyle, na ile potrzeba narządom i organizmowi. Mukopolisacharydy stosowane są w leczeniu chorych na raka. Jest to drogi środek. Kilogram kwasu hialuronowego kosztuje około miliona dolarów.

Mukopolisacharydy przyczyniają się do:

 • wydzielania enzymu pepsyny w żołądku. Soki żołądka, przedostając się do krwi, rozszczepiają nie tylko stare, lecz i uszkodzone komórki (np. uszkodzone rakotwórczymi substancjami, wolnymi rodnikami, różnymi truciznami soli metali ciężkich i radionuklidami). Pepsynopodobne substancje krwi rozpuszczają również komórki nowotworowe i komórki bakterii chorobotwórczych, tak jak pepsyna według aminokwasowego składu chemicznego podobna jest do białek młodych komórek;
 • regeneracji (od łacińskiego regeneration – odrodzenie), odzyskania utraconych lub uszkodzonych narządów i tkanek;
 • przekształcenia złogów w soli, oczyszczaniu organizmu od soli, pestycydów i metali ciężkich, promieniowania na poziomie komórkowym;
 • wyeliminowania syndromu chronicznego zmęczenia i depresji, tak narządów, jak i człowieka.
 • usuwanie komórek nowotworowych, komórek-zabójców i innych patogenów na poziom, w którym odbywa się ich samounicestwienie.

Śmierć następuje zwykle od zagęszczenia krwi. Zagęszczona krew nie przebija się do naczyń krwionośnych, zwłaszcza naczyń mózgu, i nie transportuje substancje odżywcze i tlen. Mózg przestaje działać i następuje zaprzestanie pracy serca i płuc.

Jeśli nie dać krwi zagęszczać się, to śmierć dla człowieka nie jest możliwa. Przy tym nie jest ważne, na co jest chory człowiek. Główny czynnik zagęszczenia krwi – alkalizacja. To dzieje się codziennie przy nieprawidłowym żywieniu, czyli jeśli spożywamy produkty azotanów, genetycznie zmodyfikowane, alkohol, tytoń, odczuwamy wpływ geo-, technogennych stref, innych patogennych wpływów na człowieka, a także przez stres, depresję. Jednym z najpotężniejszych narzędzi w celu upłynnienia krwi i dostosowania jej do normy, są mukopolisacharydy.

Zdrowy organizm nie potrafi chorować. Choroba atakuje tylko narządy, w których osłabione funkcje ochronne. Jeśli odzyskać utraconą odporność, choroby, w tym rak, znikną bez śladu.

Kąpiele “MARCINYSZYN®” nasycają organizm odpowiednią ilości leucyny, przyśpieszają regenerację mięśni i zwiększają ich napięcie. Znika zwiotczałość na twarzy, wzmocnione są mięśnie całego ciała z jednoczesną utratą tkanki tłuszczowej.

- Glutation – najsilniejszy antyoksydant, który powstaje w wątrobie, zwiększa odporność organizmu, oczyszcza organizm z metali ciężkich i chlorku, podnosi poziom energii i poprawia samopoczucie organizmu, zmniejsza zmęczenie mięśni, pomaga lepiej znosić stres. Kąpiele “MARCINYSZYN® zawierają wszystkie składniki niezbędne do syntezy glutationu w i leucyny w organizmie. Przy tym poprawia się zdolność organizmu do wchłaniania wystarczającej ilości leucyny z najczęstszych źródeł białka, takich jak: mięso, produkty mleczne i orzechy. Po 30. roku życia zaczyna gubić się masa mięśniowa około 1-2% rocznie. Starzenie się mięśni, dzieje się z powodu niezdolności organizmu do wchłaniania wystarczającej ilość leucyny z najczęstszych źródeł białka.

- Nienasycone kwasy tłuszczowe (fitosterony, Omega 3,6,9) przenikają przez błonę komórkową, zapewniając im elastyczność, obniżają poziom jednolitego cholesterolu, zapobiegają zawałom serca, rakowi, eliminują depresję, brak energii, lęk i bezsenność.

- Kwercetyna chroni przed utlenianiem tłuszczów, a tym samym hamuje proces miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego, poprawia wzrok, zapobiega zaćmie, uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne, obniża poziom histaminy (zmniejszenie aktywności alergii i astmy), zmniejsza patogenny wpływ promieniowania w radioterapii i chemioterapii, poprawia strukturę kolagenu, przyspiesza gojenie się ran.

- Kwas foliowy (falazyna) jest niezbędna dla wszystkich ludzi w każdym wieku, jest szczególnie ważna dla kobiet w ciąży, które dla prawidłowego nasycenia organizmu w folicynę, muszą przejść kurs kąpieli MARCINYSZYN®” za 2-3 miesiące do planowanego poczęcia.

- Ellagowy kwas przeciwnowotworowe połączenie, które hamuje mutacje komórek już po kąpieli “MARCINYSZYN®” (ciężka choroba płuc, prostaty i inne.)

- Antycyanidy. Przy zakwaszaniu organizmu usuwają z organizmu kwas. Krew przychodzi do stanu normy lekko-zasadowy stan (dlatego ustępują stany zapalne), działają korzystnie na tętnice krążenia (żyły, tętnice, naczynia włosowate).

- Karotenoidy to naturalne pigmenty syntezowane przez bakterie, glony, grzyby, wyższe rośliny, koralowce i inne organizmy. Do głównych karotenoidów zalicza się: α, β, γ, δ, ε – karoteny, likopen, fitoin.

Karotenoidy spowalnia proces starzenia, hamują wzrost guzów nowotworowych, regenerują przepuszczalność naczyń krwionośnych, przyspieszają ich regenerację, mają działanie przeciwzapalne. β-karoten, likopen i fitoin działają synergistycznie, potencjalnie wpływając na każdego.

Likopen wśród karotenoidów wyróżnia się wysoką aktywnością antyutleniania. Jest prawie 3 razy bardziej aktywny niż β-karoten. Jest on w stanie zneutralizować podkoszulkowy tlen. Likopen koncentruje się w błonach komórkowych, chroniąc ich od szkodliwego działania aktywnych form tlenu i tlenku azotu.

Likopen posiada silne właściwości antyoksydacyjne: chroni lipoproteidy o niskiej gęstości we krwi przed utlenianiem, a utlenianie cholesterolu jest przyczyną powstawania blaszek miażdżycowych i niedrożności tętnic, czyli miażdżycy. Ponadto, likopen poprawia elastyczność ścianek naczyń krwionośnych i chroni ich od powstawania nowotworów, obniża ciśnienie krwi, zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, chorób płuc, nowotworów prostaty, płuc, żołądka, jelit.

Likopen chroni ciało cyliarne przed utlenianiem pod wpływem enzymów zawartych w składzie cieczy wodnistej z oka. W ten sposób, likopen zmniejsza ryzyko rozwoju dwóch problemów: jaskry i starczowzroczności (ogólnego obniżenia widzenia). Likopen chroni siatkówkę od wywołanych światłem uszkodzeń, i wiekowego zwyrodnienia plamki żółtej (plamki), wywołującego starczą ślepotę, spowalnia utlenianie białek kryształu chroni również ciało cyliarne od morfologicznych zmian, nie pozwalając rozwinąć się jaskrze. Likopen w ludzkim organizmie nie jest produkowany, możemy go uzyskać tylko z pożywienia lub zwiększyć jego stężenie we krwi w kąpielach “MARCINYSZYN®” platynowej kolekcji.

Istnieje wiele dowodów na to, że każdy przeciwutleniacz różnie jest odbierany przez różne narządów ludzkiego ciała. Wyniki badań wykazały, że luteina i zeaksantyn (zeaksantyn wynika z luteiny) najlepiej gromadzi się w tych częściach ciała, które są najbardziej podatne na zagrożenia szkodliwego działania wolnych rodników. Na podstawie powyższego, luteina i zeaksantyn mają duże znaczenie w profilaktyce chorób oczu, serca, piersi, we wzmocnieniu układu odpornościowego i zmniejszeniu ryzyka zachorowania na raka.

Luteina i zeaksantyn mają przedłużone działanie przeciwutleniające. Im starszy jest człowiek, tym bardziej niebezpieczne jest działanie wolnych rodników, gdyż w miarę naturalnego starzenia się, zmniejsza się aktywność własnego ochronnego systemu antyoksydacyjnego organizmu. Fitoina jest prekursorem karotenoidów, w zależności od potrzeb organizmu z niego mogą być syntezowane inne karotenoidy. W kąpielach “MARCINYSZYN®” odbywa się synteza z fitoiny wszystkich niezbędnych dla organizmu konkretnego człowieka karotenoidów.

Fitoina pozytywnie wpływa na wzrost odporności organizmu na poziomie komórkowym i poziomie układowym, zapobiega rozwojowi chorób nowotworowych. Fitoiny mają możliwość gromadzić się w wątrobie, jelicie grubym jelit, jednak największe jego stężenie jest w płucach. Obecność fitoiny w płucach, przyczynia się do zmniejszenia chorób płuc, przeziębień, chorób dróg oddechowych. Przyczynia się do zapobiegania raka.

Tabela. Zawartość likopiny i fitoiny w narządach (posyłanie na źródło)
Karotenoid wątroba płuca gruczoł mleczny szyjka macicy prostata jelito grube skóra
Likopina,ng/g 352 300 234 95 374 534 69
Fitoina, ng/g 168 1275 69 - 45 70 65

Najbardziej znana prowitamina – β-karoten, wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne i pochłania wolne rodniki, zmniejszając tym samym ryzyko chorób nowotworowych i spowalnia starzenie się organizmu.

Kąpiele “MARCINYSZYN®” pobudzają wydzielanie enzymu pepsyny w żołądku. W rezultacie zaczyna odruchowo wydzielać się żołądkowy, zawierający wszystkie elementy niezbędne do rozpadu starych komórek.

Soki żołądka, przedostając się do krwi, rozszczepiają nie tylko stare, ale i uszkodzone komórki (np. uszkodzone rakotwórczymi substancjami, wolnymi rodnikami, różnymi truciznami soli metali ciężkich i radionuklidów). Pepsynopodobne substancje krwi rozpuszczają również komórki nowotworowe i komórki bakterii chorobotwórczych. One nie niszczą tylko młode komórki, tak jak pepsyna według aminokwasowego składu chemicznego podobna jest do białek młodych komórek. Wzrost we krwi pepsynopodnych substancji bardzo ważne jest dla odmłodzenia i poprawy stanu zdrowia.

Na martwym, żywe nie rośnie. Jeśli na drzewie uschła gałąź, ścina się ją i drzewo wypuszcza nowe pędy. Ogrodnicy nazywają to skróceniem.

Nikogo nie dziwi, że u jaszczurek odrasta ogon, a u ślimaków odrasta narząd płciowy, który odpada po kojarzeniu osobników. Jednak wiele osób nie wierzy, że taka zdolność do regeneracji jest właściwa i człowiekowi. W tym celu należy stworzyć specjalne warunki. Warunki te akurat są tworzone w kąpieli “MARCINYSZYN®”.

Na początku lat 80-tych, sprzedawano w kioskach “Ruchu” piramidki rutynowe do ostrzenia ostrzy. Zużyte ostrze, czyli zatępione i z fragmentami utraconego metalu, wkładano do  piramidy na 14 dni i odbywał się proces regeneracji. Ostrze stawało się ostre, jak nowe, a na miejscu wyszczerbień metalu pojawiał się metal. Przy czym metal był z tego złoża, z którego było wykonane ostrze. T łatwo zidentyfikować za domieszkami, które są właściwe tylko dla tego złoża. Ten wynalazek należało do jednego wynalazcy z Leningradu.

pict11_pl

Wiemy, że jaszczurka traci ogon i u niej wyrasta taki sam ogon, jak był: nie większy i nie mniejszy. Ludzie, u których usunięte kończyny, czują po amputacji bóle w nieistniejących na poziomie fizycznym kończynach.

Aby zrozumieć wszystkie te procesy trzeba zrozumieć procesy, które odbywają się w próżni fizycznej. Każde fizyczne ciało materialne (FCM) ma swoją kontynuację na poziomie fizycznego niematerialnego ciała (FCNM).

Materia istnieje w czasie i przestrzeni. Materia trzyjedności substancji składająca się z substancji, energii, informacji. Substancja, energia i ciągle przechodzą w siebie nawzajem pod kontrolą informacji zgodnie równania Einsteina E=mc2. Informacja jest wieczna. Ona nie ma ani masy, ani energii, nie ma nic do stracenia.

Siedem lat temu wprowadziliśmy pojęcie, jak ρ (ρo) – gęstość informacji i nawarstwienie informacji. Informacja dzieli się według pochodzenia na: antropogenną (wyprodukowaną przez człowieka) i naturalną, która jest komponentem materii.

Schemat struktury materii:

pict4_pl

Na przedstawionym schemacie informacje [I] oznaczona jako część materii, która istnieje w czasie i przestrzeni. Od jakości informacji zależy jakość materii. Informacja lub strukturuje (ewoluuje) materię i uruchamia niegentropijne procesy w materii lub prowadzi do degradacji materii, uruchamiając entropijne procesy.

Regeneracja (od łacińskiego regeneration – odrodzenie) – odzyskiwanie utraconych lub uszkodzonych narządów i tkanek. Rozróżnia się fizjologiczną regenerację – ciągłe aktualizacje tkanek i komórek w ciągu całego życia organizmu, i preparatywną regenerację – odbudowę struktur uszkodzonych w wyniku oddziaływań zewnętrznych, procesów zapalnych i innych. Przy gojeniu się ran wyleczenie następuje, gdy regeneracja przeważa nad przemianą. W przeciwnym wypadku, w wyniku szybkiego wyradzania się komórek choroba postępuje, co prowadzi do nieodwracalnych skutków.

Groźne choroby – gangrena i rak nie ma na pierwszy rzut oka nic wspólnego, ale ich istota jest taka sama, ponieważ w obu przypadkach jest zablokowana regeneracja, czyli uszkodzone komórki nie są niszczone i nie są zastępowane nowymi zdrowymi. Odmrożenia, oparzenia i urazy mogą powodować gangrenę. W naczyniowych chorobach, na przykład w obliterującym endarterycie, a także cukrzycy, gangrena jest nieuleczalna metodami medycyny oficjalnej, która korzysta tylko z amputacji. Tymczasem rozwój zgorzeli wszelkiego rodzaju, chorób przewlekłych można zatrzymać zmianą proporcji między liczbą nowopowstających i rozpuszczalnych komórek.

Jeśli apoptoza (to słowo jest tłumaczone jako listopad) normalna, martwe komórki rozpuszczają się w porę. W przypadku gangreny, przewlekłych i ciężkich chorób odumierających komórek więcej niż rozpuszczających się. Stosowanie kąpieli “MARCINYSZYN®” radykalnie zmienia sytuację. Podczas odbioru kąpieli idzie rozpuszczanie martwych komórek i aktywuje się powstawanie nowych, młodych komórek, co prowadzi do odzyskania utraconych części masy komórek w narządach. Choroby, przy których została utracona część komórkowej masy to zsuwowe naruszenia. Należą do nich niewydolność nerek, serca, płuc, w tym marskość wątroby. Te dolegliwości można usunąć, korzystając z kąpieli “MARCINYSZYN®”, przyczyniających się do regeneracji tkanek.

Na przykład, jeżeli część komórek tkanki nerek obumrze lub jakikolwiek narząd z jakiegokolwiek powodu, to one już się nie odbudują. Nerka nie poradzi sobie ze swoją pracą, a organizm utraci ochronę przed produktami rozpadu komórek. Organizm nie jest w stanie samodzielnie wyjść z krytycznego stanu.

Niezakaźna gangrena (sucha, gazowa), którą bardzo trudno wyleczyć, spowodowana jest procesem niszczenia komórek z powodu ograniczenia dostępu do nich zasilania (tlenu). W tkankach tworzą się komórki-zabójcy”. Jeśli umieścić grupę szczurów w ograniczonej przestrzeni, a nie karmić ich, wtedy jeden z nich pochłonie pozostałych. Przy niezakaźnej gangrenie dzieje się coś podobnego. Wśród komórek w zamkniętej przestrzeni, rozwija się pożarcie podobnych do siebie.

Komórki-zabójcy” pożerają inne zdrowe komórki, które nie mogą się bronić. Uciec nie można, tym bardziej, że komórki – kanibale, niczym nie różnią się od zwykłych komórek. W kąpielach “MARCINYSZYN®” odbywają się procesy, które usuwają komórki-kanibale i zdejmują blokadę z urażonego obszaru. Aby wyeliminować takie choroby, jak zakaźna gangrena, obliterujący endateryt, zapalenie żył, zapalenie naczyń włoskowatych, zakrzepowe zapalenie żył, leczenie choroby trzeba rozpocząć od przywrócenia do pracy przewodu pokarmowego. Jednocześnie przeprowadzać zabiegi usuwania soli z naczyń.

Jak już wspomnieliśmy kąpiele “MARCINYSZYN®” są jednocześnie dla człowieka dawcą (dającym brakujące) i akceptorem (zabierającym niepotrzebne). W kąpielach tworzone są warunki, w których jednocześnie odbywa się miękkie czyszczenie i regeneracja człowieka, jego narządów i układów na tyle, na ile mu potrzeba do osiągnięcia harmonii w tym momencie.

Kąpiele mają przedłużone działanie, która trwa kilka tygodni po zakończeniu kuracji. Nie ma znaczenia, na co chory jest człowiek, jakie ma błędy.

Człowiek to jest układ składający się z wielu układów (naczyniowo-kwionośny, układ trawienia, wydalania, nerwowy i inne), który związany jest ze Wszechświatem. Zapora zawsze rwie się w słabym miejscu. Człowiek jest autentyczny, i każdy ma swój słaby punkt. Ale człowiek to układ układów i podejście do niego musi być systemowe. Nie należy traktować tylko objawy (chorobę narządu), należy szukać źródła choroby, czyli wyeliminować przyczynę. Kąpiele działają na człowieka, jak na system, jednocześnie eliminując wszystkie jego błędy, począwszy od przyczyny.

Powyżej przytaczaliśmy przykład szeregu chorób, które mają tę samą przyczynę. Obliterujący endanteryt to złożona postać miażdżycy, przy której alkaliczne sole mineralne zatykają wiele miękkich, naczyń krwionośnych i zmniejsza się metabolizm w dolnej części kończyn. Prowadzi to do obumierania dużych fragmentów mięśni, co może spowodować zgorzel kończyn. Zapalenie naczyń włoskowatych zaczyna się zwykle z pojawieniem się siatki naczyń na nogach powyżej kolan i wskazuje na początkową formę rozwoju miażdżycy.

Zapalenie żył to jest miażdżyca większych naczyń krwionośnych. Przy powikłaniu zapalenia żył na ściankach naczyń krwionośnych zaczynają się rozrastać grudki soli, które potem, odrywając się zatykają bardziej wąskie miejsca w naczyniach. Zakrzepowe zapalenie żył to niezwykle niebezpieczna choroba, która może doprowadzić do udaru mózgu. Przyczyną wyżej wymienionych chorób są zaburzenia układu pokarmowego.

W procesie trawienia aminokwasy, cukry i kwasy tłuszczowe nadchodzą z jelit do wątroby, która zamienia cukier w glikogen (zwierzęca skrobia), w kompleksie z białkami tworzy najważniejsze substancje mukopolisacharydy.

Przytoczymy przykład: przy różnych chorobach tkanki łącznej (reumatyzm, niespecyficzne zapalenie stawów, osteogeneza) zakłócony jest proces biosyntezy i odbywa się rozpad mukopolisacharydy.

Wątroba jest najważniejszym narządem nr 1. Odporność organizmu jest bezpośrednio związana z pracą wątroby. Zdrowy organizm nie potrafi chorować. Choroba atakuje tylko narządy, w których osłabione funkcje ochronne. Jeśli odzyskać utraconą odporność, to choroba, w tym rak, znikną bez śladu.

W kąpielach “MARCINYSZYN®” odbywa się wypełnienie narządów i układów organizmu w mukopolisacharydy, resorpcja martwych i chorobotwórczych tkanek, a na ich miejscu regeneracja młodych, zdrowych tkanek. Regeneracja organizmu w kąpieli rozpoczyna się w wątrobie, zwiększając jego masę komórkową. Rozwój narządu czy organizmu nawet z jednej komórki nie jest sprzeczny z podstawowymi prawami przyrody, – wymiany chorych komórek na zdrowe.

Przywrócić organ optymalnie w trybie pełnego wypoczynku. W kąpielach “MARCINYSZYN®” włączamy do pracy największy endokrynowy narząd skórę, wprowadzając w stan rozluźnienia i spokoju pozostałe narządy i układy. Rozgrzany ciało w kąpieli zaczyna się pocić i wyprowadzać przez skórę z organizmu trucizny, sole, wstępnie zamieniając złoża w stan soli. Po zakończeniu pocenia rozpocznie się proces odwrotny: skóra zacznie wchłaniać płyny, które znajdują się w kąpieli w tej ilości, w której są one potrzebne dla organizmu.

Przy zsuwowych naruszeniach narządy, w tym nerki, pracują źle, ponieważ ich komórkowa masa jest zbyt mała i u człowieka będzie występować bardzo silne pocenie się całego ciała.

Z punktu widzenia klasycznej medycyny choroba jest nieuleczalna, bo powiększyć rozmiar nerek jakby nie można: płodność komórek jest równa ich śmiertelności. Nie mniej jednak, nadmierną potliwość można wyleczyć, jeśli sztucznie wyhodować w nerkach masę komórkową.

Konieczność leczenia zaburzeń przesunięcia powstaje przy marskości wątroby i innych chorobach, gdy występuje gwałtowne obniżenie wydzielania glikogenu i aminokwasów.

W rozwoju stanu przedcukrzycowego i zmniejszenia wydzielania insuliny, trypsyny i chymotrypsyny widoczne są naruszenia przesunięcia. Kąpiele “MARCINYSZYN®” powodują zmiany homeostazy trzustki w wyniku budowania masy komórkowej ciałek Langeransa i zwiększenia wydzielania insuliny. Regenerację trzustki należy wykonywać w leczeniu cukrzycy.

Zsuwową zmianą w układzie trawienia, przy chorobie układu pokarmowego jest naruszenie pracy strażnika cebuli dwunastnicy. Zawór strażnika źle się kurczy i z dwunastnicy do żołądka przedziera się żółć, a także enzymy trypsyny i chymotrypsyny. Żadnego uszkodzenia zaworu nie ma, i z punktu widzenia lekarzy człowiek jest zdrowy, choć pojawiają się oznaki choroby. Ciśnienie spada, nogi są zimne, mocno pachnie z ust, język robi się biały, zmniejsza się kwasowość. Widoczna jest niezgodność najważniejszych procesów zachodzących w organizmie.

W zdrowym organizmie komórki żołądka i dwunastnicy są odnawiane – ile ich rozpuszcza się w soku żołądka, tyle samo i regeneruje się.

Podczas stresu ma miejsce zmniejszenie masy komórkowej ścianek zaworu, w wyniku czego między żołądkiem i dwunastnicą powstaje otwór przelotowy. Żółć i trypsyny, zaczynają nadchodzić do żołądka i neutralizują narastanie tkanek powierzchownych i odbudowę ścianek zaworu dwunastnicy.

Aby schudnąć, należy również wyeliminować zsuwowe naruszenia. Ludzie przyzwyczajeni do otyłości, nawet nie odczuwają większych dolegliwości.

Zalecane przez lekarzy diety odchudzające pomagają osiągnąć widoczne rezultaty, czyli zmniejszyć wagę, ale nie uleczają. Chory wkrótce znów tyje, co często kończy się sercowo-naczyniowymi chorobami ze śmiertelnym skutkiem. Dieta to sposób na zachowanie choroby do starości.

Organizm nie tak łatwo przesunąć z położenia równowagi, on cały czas walczy. I bardzo ważne jest, aby stworzyć to środowisko równowagi w przypadku choroby. Jeśli jedna nerka została usunięta – druga przejmuje jej funkcje, po usunięciu śledziony funkcje jej w pewnym stopniu spełnia wątroba, płuca – lewe i prawe – wzajemnie zamienne, po usunięciu jajników u kobiet, ich rolę pełnią nadnercza. Największym endokrynnym gruczołem jest skóra. Przez skórę nie tylko można usuwać z organizmu soli, toksyny, pestycydy, ale i odżywiać organizm czymkolwiek. Dla tego trzeba rozgrzać skórę i stworzyć warunki do oczyszczania, odżywiania i regeneracji, zintensyfikowania pracy komórek reptylnych, odpowiedzialnych za regenerację organizmu. Reptylne komórki żyją kosztem rozkładu obumarłych tkanek.

 

Teoria i praktyka profesora Günthera Enderleina

We współczesnej medycynie wciąż jeszcze zakorzenione są trzy podstawowe błędy. One właśnie stały się przeszkodą do zrozumienia natury i w konsekwencji biologicznych związków, które są przyczyną chorób w ogóle i przewlekłych chorób w szczególności.

Pierwszy błąd związany jest z nazwiskiem profesora Ferdynanda Kona (botanika z Wrocławia), który w 1870 doszedł do wniosku, że drobnoustrojom właściwa tylko jedna forma reprodukcji i rozwoju (monomorfizm).

Profesor Günther Enderlein naukowo udowodnił zjawisko polimorfizmu – istnienia różnych etapów, faz i form rozwoju i reprodukcje drobnoustrojów i przedstawił je w swojej pracy (“Cyklogeneza bakterii”). On uważał, że monomorfizm jest biologicznie niemożliwy, natura nie tworzy statycznych stałych form życiowych.

Wszystkie pasożyty, persystując w organizmie człowieka, odbywają w swoim rozwoju następujące etapy:

 • Koloid (prymitywna);
 • Bakteria (pośrednia);
 • Grzyb (końcowa, lub szczytowa).

Nie oznacza to jednak, że wszystkie bakterie rozwijają się do stadium grzybicy. Ich rozwój zależy w dużej mierze od pożywki i od własnego genomu, określającego wyjątkowość właściwości każdego mikroorganizmu.

Pożywka traktowana jest profesorem Enderleinem jako istotny czynnik rozwoju pasożytów. Przy tym jej kwasowość w dużej mierze określa wirulencję i żywotność bakterii.

Przy tym ustalono, że na każdym etapie rozwoju drobnoustroje syntetyzują specyficzne kwasy organiczne (np. mleczarski, kwas cytrynowy i inne).

Poziom właściwości chorobotwórczych drobnoustrojów zawsze uwarunkowana poprzez jedno stadium rozwoju, rzadziej dwa lub trzy (na przykład, różdżka błonicy). W endobiontów prawie wszystkie stadia rozwoju wystarczająco wirulencyjne, z wyjątkiem prymitywnych – protyt i chondryt, które wchodzą nawet w antagonistyczne stosunki względem innych drobnoustrojów (symbioza antagonistyczna). Wszystkie stadia rozwoju endobiontów można zaobserwować w krwi ludzi i zwierząt za pomocą metody ciemnopolowej mikroskopii.

Drugi błąd pochodzi od profesora Williama Charve (patologa i fizjologa z Londynu), który jeszcze w 1651 roku rozpatrywał komórkę jako najmniejszą funkcjonalną jednostkę biologiczną.

Profesor Enderlein w swoich pracach “Koniec królestwa komórki jako podstawowej biologicznej jednostki”, opublikowanych w “BotanischesZentralblatt” w 1921 roku, w “Cyklogenezie bakterii” z 1925 r. i w “ArchivfurEntwicklungsgeschichtederbakterien 1931 r. opublikował dane, obalające ten pogląd. Zdaniem profesora Enderleina, właśnie protyt, a nie komórka jest najmniejszą jednostką biologiczną. Nazwa protyt została wybrana przez analogię z protonem, który był w tym czasie najmniejszą cząstką jądrową.

Trzeci błąd został popełniony przez profesora Louis Pasteura (chemika i biologa z Paryża) w 1873 roku, twierdzącego, że krew jest jałowa.

Profesor Enderlein pisał, że nasza krew nie jest jałowa; co więcej, ona służy “placem zabaw” dla wielu patogennych i niepatogennych mikroorganizmów. Teraz ten punkt widzenia już przez nikogo nie jest kwestionowany. Ponadto wiadomo, że krew jest najlepszą pożywką dla pasożytów.
Zarazkami, jak i bardziej skomplikowanie zorganizowanymi istotami, kierują pragnienia i instynkty, napisał profesor Enderlein. W tym kontekście dla endobiontów profesora Enderleina całkiem akceptowane jest podejście Freuda, gdzie siłą napędową podtrzymania czynności życiowych pasożytów są:

 • instynkt samozachowawczy;
 • dążenie do odtwarzania;
 • dążenie do dominacji.

Instynkt samozachowawczy przejawia się w “żarłoczności”: endobiont (MucorracemosusFresen) – chciwy użytkownik białka. Logiczna konsekwencja tego: mikrobom właściwy mini metabolizmu, w wyniku którego produkowane są specyficzne dla każdego drobnoustroju kwasy organiczne:

 • kwas mlekowy – MucorracemosusFresen,
 • kwas cytrynowy – drobnoustrój gruźlicy, Aspergillus.

Dążenie do odtwarzania wykazuje się jako “dążenie do połączenia” (kopulacji) i charakterystyczne jest dla wszystkich etapów rozwoju bakterii (od prymitywnej i w tym wewnątrzkomórkową w krwi). W wyniku czego powstają “simwarstwy” według Enderleina, które zatykają układ krwionośny, powodując niedotlenienie tkanek. Simwarstwy stanowią koloidalną masę z endobiontów (simprotytów według Enderleina), płytek krwi, krwinek czerwonych, krwinek białych.

Dążenie do dominacji wyraża się w tendencji do zjednoczenia – zbierać się razem i “puszczać korzenie”, aby osiągnąć wyższe i bardziej stabilne formy istnienia i rozwoju. I tutaj wszystkie fazy rozwoju, w tym m.in. różnego pochodzenia, mogą uczestniczyć w tym procesie. Zdaniem profesora JohannesWislicenus (niemieckiego chemika i założyciela stereochemii), utworzone koloidalne bloki mogą mieć więcej niż 18 bilionów wariacji, które z kolei mogą łączyć się w organizmie z różnymi chemicznymi substancjami, w tym metale ciężkie (według Enderleina to utrwalanie).

To utworzenie cielesnych skupisk ze zbiorową świadomością i pragnieniem dominacji, czyli sterować człowiekiem, wykorzystuje metale ciężkie, w celu poskromienia gospodarza. Nadmiar aluminium prowadzi do choroby Alzheimera, zaburzeń pamięci, starczej demencji, całkowitej utraty pamięci. Na przykład, organizm ludzi, którzy nigdy nie byli w miejscach skażenia radioaktywnego, nasycone radioaktywnymi pierwiastkami. Tu nasuwa się wniosek, ciągnący się na odkrycie. Fundamentem tworzenia pasożytniczych formacji jest obecność miazmów w organizmie człowieka. Bezcielesne pasożytnicze formacje tworzą warunki i przygotowują bazę do rozwoju cielesnych formacji pasożytniczych.

Podobne “utrwalanie” przeszkadza dalszemu rozwojowi (rosnąco) drobnoustrojów, ale z drugiej strony, te struktury, które działają jako swego rodzaju mikroskrzepy, które utrudniają krążenie.

Minęło ponad sto lat od czasu, gdy niemiecki mikrobiolog Günther Enderlein wysunął teorię endobiontów. Ona jest aktualna po dziś dzień. Endobionty – mikroorganizmy żyjące wewnątrz innych organizmów. Największy interes stanowią chorobotwórcze endobionty, które pasożytują wewnątrz komórek organizmu człowieka, w płynach ustrojowych, a przy osłabieniu właściwości ochronnych powodują rozwój patologii.

Endobiontna teoria leży u podstaw zakaźnych teorii wielu chorób.

Długotrwale istniejące ogniska zakażenia przewlekłego są źródłem uczulenia organizmu i utrzymania alergii, procesów autoimmunologicznych. Ogniska przewlekłego zapalenia stanowią lokalizowane podrażnienia tkanek zakażonych bakteriami, wirusami, grzybami. Najczęściej centra zlokalizowane w migdałkach przełykowochłonnego pierścienia (zapalenie migdałków), zębów (próchnica, torbiel korzenia, granuloma), tkankach przyzębia (ropne kieszenie), obwodowych zatok nosa (zapalenie zatok, torbieli), narządach wewnętrznych (przydatków, zapalenie gruczołu krokowego, zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego, torbiele i inne).

Kąpiele “MARCINYSZYN®” mają niesamowite efekty: hamują patogenną transformację bakterii, powodując ich powrót do form awirulencyjnych, pobudzają funkcję rozpoznawania układu odpornościowego w stosunku do szerokiego spektrum patogenów. Wyniki takiej balneoterapii można oszacować na podstawie danych nie tylko klinicznych, laboratoryjnych, ale i mikrobiologicznych badań, a także metodą ciemnopolowej mikroskopii.

Kąpiele “MARCINYSZYN®” wraz z innymi istniejącymi metodami wzmacniają synergizm antybiotyków.

Cykle rozwoju mikroorganizmów

W wyniku przeprowadzonych badań profesor Enderlein ujawnił i opisał trzy cykle rozwoju mikroorganizmów – endobiontów

 • Mucorracemosus
 • Aspergilliusniger
 • Penicillinum.

Grzyb Mucorracemosus, jako endobiont, zajmuje centralne miejsce w krwi i komórkach człowieka i ssaków. Można go wykryć prawie w każdej komórce człowieka (w tym m.in. w plemnikach i komórkach jajowych), i w komórkach stałocieplnych ssaków, a więc wszystkich zwierząt, których używamy do jedzenia.

Cykl rozwoju Mucorracimosus występuje głównie w fibrynogenie. Dlatego ten cykl powiązany ze wszystkimi chorobami, zaburzenia krzepnięcia krwi. Profesor Enderlein uważał Mucorracemosus przyczyną zawału serca i udaru mózgu, żylaków i hemoroidów.

Cykl rozwoju Mucorracemosus reprezentuje w swoim fizjologicznym, niepatogennym obszarze początek cyklu rozwoju Aspergilliusniger, a w swoim patologicznym zakresie – początek cyklu rozwoju Penicillinum. Częściowo usunąć patogen z żywnością można w termiczny sposób.

Złota kolekcja kąpieli “MARCINYSZYN®” (14 kąpieli) są w stanie wyeliminować miazmy i rozwój Mucorracemosus.

Platynowa kolekcja kąpieli “MARCINYSZYN®” (14 kąpieli) są w stanie wyeliminować rozwój Mucorracemosus, cykl Aspergilliusniger i początkowe stadium Penicillinum. Cykl rozwoju Aspergilliusniger wpływa na funkcje chłonnych i gruczołów chłonnych (chłoniaki, zapalenie chłonki).

Diamentowa kolekcja kąpieli “MARCINYSZYN®” (14 kąpieli) jest w stanie usunąć wszystkie etapy rozwoju Penicillinum.

Choroby przewlekłe

Najwyższą formą cyklicznego rozwoju Aspergilliusniger jest Bakteriumtuberkulosis.

Bakteria ta jest odpowiedzialna za przejście choroby w postać przewlekłą. Jej aktywacja i wzrost są konsekwencją częstego stosowania antybiotyków lub antifungal środków. Nowoczesne leki immunosupresyjne (antybiotyki, kortykoidy itd.) są częstą przyczyną transformacji bakterii w tak zwane CW-formy: bakterie bez ścianek komórkowych. Dotyczy to prątki gruźlicy.

Przy paragruźlicy angażują się w proces narządy, które należą do tak zwanego tuberkulinowego grona patologicznego. To narządy, które uraża gruźlica zgodnie według cyklu rozwoju Aspergilliusniger:

 • błona śluzowa jelit
 • naczynia limfatyczne i węzły chłonne
 • układ płciowy i moczowy: nerki, pęcherz moczowy, macica, jajniki, parametrium, jądra, przydatki jąder, gruczoł krokowy
 • Płuca i drogi oddechowe
 • skóra i błony śluzowe
 • kości, ścięgna, stawy
 • mózg i układ nerwowy.

Cykl rozwoju Penicillium charakteryzuje się następująco: odgałęzienia od patologicznego zakresu cyklu Mucom. Cykl rozwoju Penicillium jest odpowiedzialny za powstawanie ostrych stanów zapalnych. Cykl ten przyczynia się do: wszystkich gnilnych chorób; wszystkich ostrych stanów zapalnych każdego narządu; przejścia choroby w postać przewlekłą, ponieważ każdy nawrót jest częścią przewlekłego.

Wszystkie trzy kolekcje kąpieli “MARCINYSZYN®” przywracają engoekologię człowieka. Kąpiele są dawcą i akceptorem dla człowieka, usuwają choroby, chorobotwórcze działanie, organizm staje się harmonijny i zdrowy.

 

Związek chorób przewlekłych z cyklami rozwoju endobiontów.

Zdrowy organizm jest to stan, który charakteryzuje się normalnym dla poszczególnych narządów wewnętrznych środowiskiem i obecnością w organizmie wystarczająco dużej ilości fizjologicznych, niepatogennych podstawowych form drobnoustrojów znajdujących się na niższych stadiach rozwoju.

I odwrotnie, z punktu widzenia САНУМ bioterapii, choroba powoduje ogromny deficyt niepatogennych podstawowych form endobiontów i anomalne środowisko wewnętrzne (endoekologię). Okoliczność ta wymaga ostrożnego stosunku do wewnętrznego środowiska organizmu.
Gdy używa się duże ilości mięsa ssaków, człowiek otrzymuje automatycznie wysoko rozwinięte wirulencyjne formy endobiontów, którym organizm musi przeciwstawić dużą ilość podstawowych form awirulencyjnych.

Im więcej człowiek zjada mięsa zwierząt, tym więcej podstawowych gatunków bakterii, powinien mieć w swoim organizmie, aby zneutralizować formy wirulencyjne. Im uboższy jest fundusz awirulencyjnych form podstawowych, tym liczniejsza będzie przewaga patogennych wyższych form endobiontów i prawdopodobieństwo rozwoju chorób przewlekłych.

Tak więc, według profesora Enderleina, organizm stałocieplnych ssaków i człowieka zawiera nie tylko endobiont Mucorracemosus, ale i wielu innych mikroorganizmów znajdujących się na różnych etapach rozwoju.

Należy pamiętać, że ubój bydła to zawsze stres, który powoduje zmianę środowiska wewnętrznego zwierzęcia. W zwłokach zwierząt intensywnie powstają wysoko rozwinięte formy drobnoustrojów-endobiontów. Oznacza to, że z mięsem, kiełbasą spożywamy masę wysokorozwiniętych patogennych (wirulencyjnych) drobnoustrojów. Podczas obróbki termicznej (gotowanie, smażenie, grill, pieczenie i inne) wcale nie zmniejsza ilość tych bakterii. Według danych Lida Mattman, Mucorracemosus i Aspergilliusniger, a także wszystkie stadia cyklu Penicillinum giną w temperaturach powyżej +400°C lub w przypadku głębokiego zamrożenia (poniżej -70°C). Dziś do przechowywania żywności aktywnie używają antybiotyków, które my chcąc nie chcąc zjadamy wraz z pokarmem.

Mucorracemosus pełni ważną funkcję, określoną przez naturę. Po śmierci organizmu on jest odpowiedzialny za powstawanie procesów gnicia, które są aktywowane w kwaśnym środowisku. Tak więc, na przykład, podczas korzystania z mięsa płytkiego zamrażania powstaje dodatkowe obciążenie dla endoekologii (wewnętrznego środowiska organizmu).

Antybiotyki, immunosupresyjne leki, hormony (kortyzon), a także niektóre rodzaje terapii niszczą dużą ilość podstawowych gatunków bakterii z różnych cykli. W rezultacie powstaje nadwyżka wyższych form (wirulencyjnych) lub, inaczej, niedobór użytecznych form (awirulencyjnych), co zawsze zwiększa ryzyko choroby, (bardziej szczegółowo te kwestie naświetlono w artykułach: «Choroby wywołane przez inteligentne bezcielesne siły destruktywne, które nie nadają się do leczenia  medycznego, nawet mając postawione lekarskie rozpoznanie» i «Koncentrat klaster wody MARCINYSZYN®»).

SCHEMAT BRANIA KĄPIELI «MARCINYSZYN®»

SCHEMAT BRANIA KĄPIELI «MARCINYSZYN®»

 

Zwrócić uwagę!

 • Kąpiele «MARCINYSZYN®» posiadają przedłużone działanie, dlatego przerwa między kursami i kolekcjami może być dłuższa, ale w żadnym razie nie krótsza od przytoczonych powyżej wskaźników
 • Po uzgodnieniu z autorem możliwy jest indywidualny harmonogram brania kąpieli, kursów, kolekcji
Zlota kolekcja

Zlota kolekcja

 

Platynowa kolekcja

Platynowa kolekcja

 

Diamentowa kolekcja

Diamentowa kolekcja

ДОГОРИ